Návody na inštaláciu- Aplikácia Môj Orange

Stiahnite si aplikáciu do svojho mobilu pohodlne, jednoducho a rýchlo. Vyberte si operačný systém a postupujte podľa nasledujúcich krokov.

ANDROID

Nastavenie APN internetu pre telefóny s operačným systémom Android

 • Menu -> Nastavenie
 • Bezdrôtové & siete -> Mobilné siete
 • Názvy prístup. bodov 
 • Stlačte kontextové tlačidlo pre Menu a zvoľte
  Nový názov prístupového bodu
 • Do políčok doplňte tieto údaje: Názov: Orange Internet
  Názov prístupového bodu: internet
  Proxy: Nenastavené
  Port: Nenastavené
  Meno používateľa: Nenastavené
  Heslo: Nenastavené
  Server: Nenastavené
  MMSC: Nenastavené
  Server proxy systému MMS: Nenastavené
  Port systému MMS: Nenastavené
  MCC: 231
  MNC: 01
  Typ overenia: Žiadny
  (Ak nezadáte default, nemáte možnosť vyberať si medzi pripojeniami!)
 • Zvoľte Názvy prístupových bodov a stlačením "bodky" na pravo od profilu ho aktivujete. Aktívny profil vpravo je označený bodkou
 • V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte vypnuté Wi-Fi a zapnuté dátové služby
 • Hotovo
 • Pre prístup na internet cez mobilnú sieť je potrebné nastavenie prístupového bodu siete (APN – Acces point network). Nastavenie pre vaše zariadenie nájdete v samostatnej časti nášho webu.

Aktivácia Google Play store na telefónoch s operačným systémom Android

Upozornenie: Na nastavenie telefónu pre službu Google Play store a jej využívanie musíte mať aktívne dátové mobilné pripojenie alebo pripojenie na bezdrôtovú sieť Wi-Fi s internetovým prístupom
 • Kliknite na ikonku Obchod Play/Play store, ktorá sa nachádza medzi ostatnými aplikáciami vo vašom telefóne
 • Po spustení budete vyzvaní, aby ste do zariadenia pridali účet, potvrďte Áno/Yes
 • Spustí sa sprievodca pridaním Google účtu, potvrďte Ďalej/Next
 • Možnosti na ďalšej obrazovke:
  ak nemáte Google účet, môžete si ho vytvoriť
  ak už Google účet máte, môžete sa pomocou neho prihlásiť
 • Kliknite na tlačidlo Nový/New
 • Do 1. políčka zadajte vaše krstné meno, do 2. políčka zadajte vaše priezvisko. Kliknite na Ďalej/Next
 • Zadajte tvar mailovej adresy, napr. : meno.priezvisko... V prípade, že takýto email už existuje, budete vyzvaní zvoliť si iný. Kliknite na Ďalej/Next
 • Na ďalšej obrazovke si zvoľte vaše heslo k účtu. Jeho minimálna dĺžka je 8 znakov. Používajte veľké i malé písmena, znaky a číslice. Zadajte 2x vaše heslo a potvrďte Ďalej/Next
 • Ďalej si musíte zvoliť kontrolnú otázku pre prípad straty hesla. Zvoľte si typ otázky z rolovacieho menu, napr.: Prvé telefónne číslo? Alebo: Rodné priezvisko matky? Napíšte odpoveď a tú si starostlivo uschovajte, pre prípad zabudnutia hesla. Ako poslednú položku vyplňte alternatívny email, na ktorý vám bude doručené nové heslo po jeho vygenerovaní v prípade zabudnutia vášho hesla.
 • Kliknite na Vytvoriť/Create
 • Prečítajte si zmluvné podmienky spoločnosti Google a kliknite na Súhlasím, ďalej/I agree, Next
 • Opíšte kontrolný obrazec, tak ako ho vidíte a potvrďte ťuknutím Ďalej/Next
 • Na ďalšej obrazovke si zvoľte, či chcete mat vaše zariadenie zálohované pomocou vášho Google účtu. Ťuknutím na kvačku súhlasíte/nesúhlasíte a ťuknite na Ďalej/Next
 • Kliknite na Koniec nastavenia/Finish setup
 • Hotovo
 • Po spustení aplikácie už stačí iba ťuknúť na "Súhlasím" a aplikácia sa stáva plne funkčnou

Aktivácia Google Play na telefónoch s operačným systémom Android

Upozornenie: Na nastavenie telefónu pre službu Market a jej využívanie musíte mať aktívne dátové mobilné pripojenie alebo pripojenie na bezdrôtovú sieť Wi-Fi s internetovým prístupom
 • Kliknite na ikonku Obchod Play, ktorá sa nachádza medzi ostatnými aplikáciami vo Vašom telefóne
 • Po spustení budete vyzvaní, aby ste pridali účet do vášho zariadenia, potvrdíme Áno/Yes
 • Spusti sa sprievodca pridaním Google účtu, potvrdíme Ďalej/Next
 • Na ďalšej obrazovke možnosti:
  ak nemáte Google účet, môžete si ho vytvoriť
  ak už Google účet máte, môžete sa pomocou neho prihlásiť
 • Kliknite na tlačidlo Prihlásiť/Sign in
 • Zadajte vaše prihlasovacie meno a heslo a potvrďte ťuknutím na Prihlásiť/Sign in
 • Na ďalšej obrazovke si zvoľte, čí chcete mat vaše zariadenie zálohované pomocou vášho Google účtu. Ťuknutím na kvačku súhlasíte/nesúhlasíte a ťuknite na Ďalej/Next
 • Ťuknite na Koniec nastavenie/Finish setup
 • Hotovo
 • Po spustení aplikácie už stačí iba ťuknúť na "Súhlasím/Agree" a aplikácia sa stáva plne funkčnou.

Stiahnutie aplikácie z Google Play cez Android telefón

 • Kliknite na ikonku Google Play (Obchod Play), ktorá sa nachádza v Menu medzi ostatnými aplikáciami vo Vašom telefóne
 • Kliknite na ikonku s lupou v pravom hornom rohu displeja a do vyhľadávacieho poľa zadajte názov aplikacie, ktorú chcete stiahnuť a nainštalovať.
 • V zozname vyhľadaných aplikácií kliknutím vyberte požadovanú aplikáciu
 • V pravom hornom rohu displeja kliknite na tlačidlo Inštalovať a na ďalšej obrazovke kliknite a tlačidlo Prijať a prevziať
 • Počkajte, kým sa aplikácia stiahne a nainštaluje. Potom kliknite na tlačidlo Otvoriť, čím aplikáciu spustíte
 • Ak chcete dať aplikáciu na domovskú stránku telefónu (homescreen), kliknite na jej ikonu držte kým sa neobjaví domovská stránka. Ikonu ťahaním môžete umiestniť na ľubovoľné miesto na displeji a až potom ikonu pustite

Pre mobilné telefóny značky Huawei odporúčame stiahnutie Huawei AppGallery, ktorý je náhradou za obchod od spoločnosti google. V tomto aplikačnom katalógu je dostupná aj aplikácia Môj Orange, ktorú si môžete nainštalovať do vášho zariadenia.

iOS

Nastavenie internetu (APN)

Ak Vám funguje internet, môžete prejst na krok číslo 2.

Telefón nie je nutné pre službu internet nastavovať. APN internet je preddefinované a v telefóne sa zmeniť nedá*.

V prípade nefunkčnosti odporúčame skontrolovať:

 • Zapnutie mobilných dát
  Menu -> Nastavenia -> Všeobecné -> Mobilné dáta -> Zapnuté I / 0 Vypnuté
 • Reštart operačného systému
  Podržte naraz tlačidlá Home (dolné tlačidlo) a Power (horné zapínacie tlačidlo) pokial Vám nestmavne obrazovka a nenabehne logo Apple
 • Resetovanie nastavení siete
  Menu -> Nastavenia -> Všeobecné -> Resetovať -> Resetovať nastavenie siete

APN je možné zmeniť len prostredníctvom aplikácie Iphone Configuration Utility, ktorej popis najdete v otázkach a dotazoch.

Vytvorenie Apple ID

Ak už máte Apple ID vytvorené, môžete prejsť na krok číslo 3.
 • Menu -> Nastavenia -> iTunes a App Store 
 • Prihlásiť sa -> Vytvoriť nové Apple ID 
 • 1.krok -> Store: Slovakia 
 • Po prečítaní obchodných podmienok je nutné ich potvrdiť (Agree)
 • Vyplňte prihlasovacie údaje: Email – bude slúžiť ako Apple ID
  Password – heslo musí obsahovať aspoň 8 znakov, z toho aspoň jedno číslo, jedno veľké a jedno malé písmeno
  Question – kontrolná otázka bude slúžiť na overenie totožnosti v prípade zabudnutia hesla
  Optional Rescue Email – v prípade potreby bude táto adresa použitá na zaslanie inštrukcií pre obnovenie zabudnutého hesla
  Date of Birth – dátum narodenia
 • Vyplňte fakturačné údaje:
  Typ platobnej karty
  Číslo platobnej karty
  Security code – trojmiestne číslo na zadnej strane karty
  Mesiac a rok ukončenia platnosti platobnej karty
  Fakturačná adresa
  Postcode – PSČ
  Area code – Slovenská republika (421)
 • Overenie e-mailovej adresy
  Na vami zadaný e-mail bude zaslaný konfirmačný mail, ktorý je nutné potvrdiť
 • Po vyplnení Apple IDhesla bude registrácia hotová.

Registrácia do AppStore

 • Menu -> Nastavenia -> iTunes a App Store
 • Prihlásiť sa -> použite Vaše zaregistrované Apple ID
 • Kliknite na Review
 • Po prečítaní obchodných podmienok je nutné ich potvrdiť (Agree)
 • Vyplňte fakturačné údaje:
  Typ platobnej karty
  Číslo platobnej karty
  Security code – trojmiestne číslo na zadnej strane karty
  Mesiac a rok ukončenia platnosti platobnej karty
  Fakturačná adresa
  Postcode – PSČ
  Area code – Slovenská republika (421)
 • Vaša registrácia do AppStore je týmto ukončená.

Stiahnutie Môj Orange

 • Kliknite na ikonku AppStore, ktorá sa nachádza v menu, medzi ostatnými aplikáciami vo Vašom telefóne
 • Kliknite na ikonku s Lupou v spodnej časti a do poľa zadajte názov aplikácie – Môj Orange
 • V zozname vyhľadaných aplikácií kliknutím vyberte aplikáciu Môj Orange
 • Po kliknuti na ikonku “FREE“ sa zobrazí možnosť “INSTALL APP“
 • Po kliknutí na ikonku “INSTALL APP“ sa aplikácia nainštaluje
 • Po jeho zadaní bude aplikácia nainštalovaná a prístupná z menu Vašeho telefónu