Roaming na predplatenej karte

5G sieť Orange

Naše predplatené karty je možné využívať aj v zahraničí, podmienkou pre využívanie je aktívna služba roaming a dostatočný kredit na využívanie služieb. Aktiváciu roamingu je potrebné vykonať ešte pred odchodom do zahraničia.

V zahraničí je možné u všetkých našich partnerov prijímať hovory aj SMS / MMS správy. Uskutočňovať odchádzajúce hovory je možné len u tých operátorov, ktorí majú dostupnú technológiu Camel. V prípade, že vám neuskutoční odchádzajúci hovor, odporúčame prihlásiť sa do siete iného roamingového operátora.

Uskutočňovať hovory / odosielať SMS na všetkých predplatených kartách v roamingu je potrebné v medzinárodnom tvare. Na slovenské telefónne čísla je predvoľba 00421 alebo +421 (napr. 00421905XXXZZZ alebo +421905XXXZZZ). V roamingu je možné odosielať a prijímať obrazové správy (MMS) a pripájať sa k internetu, v prípade, že sú u roamingového partnera podporované.

Najčastejšie otázky