Roaming na predplatenej karte

Naše predplatené karty je možné využívať aj v zahraničí, podmienkou pre využívanie je aktívna služba roaming a dostatočný kredit na využívanie služieb. Aktiváciu roamingu je potrebné vykonať ešte pred odchodom do zahraničia. Ako si overiť, či mám aktívnu službu roaming? Overenie je možné v zákazníckej zóne, v hlasovom menu 444 (zo zahraničia nie je dostupné), alebo odoslaním bezplatnej SMS v tvare ROAM A na číslo 444. V zahraničí je možné u všetkých našich partnerov prijímať hovory aj SMS/MMS správy. Uskutočňovať odchádzajúce hovory je možné len v u operátorov, ktorí majú dostupnú technológiu Camel. Minimálna výška na uskutočnenie hovoru Kredit na uskutočnenie hovoru musí byť minimálne na 1 minútu hovoru, podľa cenníka odchádzajúcich hovorov u daného zahraničného operátora. Pri nedostatku kreditu budete o nedostatku kreditu informovaný SMS notifikáciou. Kredit na odoslanie SMS správ musí mať zákazník minimálne v cene SMS správy účtovanej podľa cenníka u daného zahraničného operátora. Uskutočňovať hovory / odosielať SMS na všetkých predplatených kartách v roamingu je potrebné v medzinárodnom tvare. Na slovenské telefónne čísla je predvoľba 00421 alebo +421 (napr. 00421905XXXZZZ alebo +421905XXXZZZ). V roamingu je možné odosielať a prijímať obrazové správy (MMS) a pripájať sa k internetu, v prípade, že sú u roamingového partnera podporované.

Najčastejšie otázky

Nie je to možné, prijímať je možné len v rámci periódy X.

V prípade, že má predplatená karta v roamingu nulový kredit, volajúcemu sa objaví na displeji hláška "chyba siete" a ozve sa podobný tón, ako pri obsadenom čísle.

Aj v zahraničí sú dostupné všetky obvyklé formy navýšenia kreditu.

Po uskutočnení každej spoplatnenej operácie (telefonát, správa, prenos dát) je na predplatenú kartu odoslaná SMS s informáciou o zostávajúcom kreditu.

Áno, odporúčame využiť aktiváciu služieb odoslaním SMS na skrátené číslo 444. SMS je spoplatnená podľa platného cenníka služieb Orange. Zoznam najčastejšie využívaných služieb potrebných pre aktiváciu:

Aktivácia Prístupu na internet DATA A na 444

Deaktivácia prístupu na internet DATA D na 444

Kontrola spotreby STAV na číslo 445

Informácie o ďalších doplnkových službách sú dostupné v časti k Prima Go.