Skupinový hovor

Volajte so svojimi blízkymi naraz a jednoducho vďaka skupinovému hovoru. Skupinový hovor vám umožňuje telefonovať s piatimi známymi. Každý z účastníkov skupinového hovoru môže pripojiť do skupinového hovoru ďalších piatich známych. Skupinový hovor uskutočníte:

  • zadaním telefónneho čísla volaného, ktoré odošlete ako hovor
  • po prijatí vášho hovoru prvým účastníkom zadáte číslo ďalšieho účastníka a potvrdíte potvrdzovacím tlačidlom, rovnako pripojíte aj ďalších účastníkov ikona telefónu = potvrdzovacie tlačidlo
  • následne stlačíte 3 a potvrdzovacie tlačidlo - čím spojíte všetkých účastníkov do skupinového hovoru ikona čísla 3 a telefónu

Možnosti skupinového hovoru:

  • výber jedného z účastníkov skupinového hovoru pre súkromný hovor zrealizujete stlačením tlačidiel 2 09XXYYYZZZ a potvrdzovacie tlačidlo (telefónne číslo účastníka, s ktorým chcete realizovať súkromný hovor) ikony čísiel, písmen a telefónu
  • pre návrat do skupinového hovoru so všetkými účastníkmi, je potrebné stlačiť 3 a potvrdzovacie tlačidlo ikona čísla a telefónu
  • pre ukončenie hovoru s jedným z účastníkov skupinového hovoru, je potrebné stlačiť 1 09XXYYYZZZ a potvrdzovacie tlačidlo. Skupinový hovor so všetkými účastníkmi ukončíte tlačidlom na ukončenie hovoru. ikony čísiel, písmen a telefónu

Niektoré mobilné telefóny, ktoré podporujú skupinový hovor, vás upozornia na to, že ste vstúpili do skupinového hovoru (textom, prípadne zvukom).