Blokovanie hovorov

Je na vás, ktoré hovory budú prichádzať na váš telefón. Rozhodnite sa, ktoré si dáte zablokovať.

Aktivujte si blokovanie:

  • všetkých prichádzajúcich hovorov - umožňuje uskutočňovať odchádzajúce hovory, no neprijímať žiadny hovor
  • prichádzajúcich hovorov v roamingu - ak ste v roamingu a nechcete platiť za prichádzajúce hovory, zablokujte si ich

Pre nepodnikateľov s maximálnym počtom 5 SIM kariet si aktivujete blokovanie hovorov zaslaním SMS správy s textom ANO na číslo 963. Odblokovanie prichádzajúcich hovorov si môžete nastaviť zaslaním SMS správy v tvare ANO na číslo 369. V prípade aktivácie blokovania odchádzajúcich hovorov je možné dovolať sa na tiesňové volania (158, 155, 150, 112, 159).

Dobre vedieť

Moderné smartfóny často obsahujú nastavenia, v ktorých si dokážete sami zablokovať nežiadúce alebo obťažujúce volania. Nastavenia pre blokovanie prichádzajúcich hovorov pre jednotlivé telefóny nájdete v časti s návodmi a manuálmi.