Audiotexové volania

Audiotexové volania sú volania na vybrané čísla, ktoré sú spravidla oceňované vyššími cenami, prípadne inou, ako sekundovou tarifikáciou a sú účtované nad rámec predplatených minút v prípade paušálov. Poskytovateľom môžu byť iba spoločnosti, ktoré majú Telekomunikačným úradom SR vydanú a platnú licenciu na poskytovanie audiotexovej služby.

Blokovanie a odblokovanie audiotexových volaní

Blokovanie, alebo odblokovanie audiotexových volaní je možné prostredníctvom zákazníckej linky 905 (+421 905 905 905), alebo ktoréhokoľvek predajného miesta spoločnosti Orange.

Najčastejšie otázky