Go Safe Paušály

Go Safe Paušály boli v ponuke spoločnosti Orange do 20. júna 2023. V súčasnosti ich môžete využívať aj naďalej do najbližšej zmeny / výmeny. V ponuke ich nahrádzajú nové Paušály Plus. Prejdite na nove Paušály Plus a získajte väčšie množstvo dát.

Parameter Go Safe Basic Go Safe Optimal Go Safe Extra Go Safe Premium Go Safe Exclusive
mesačný poplatok 18 € 24 € 35 € 46 € 68 €
mesačný poplatok pri splnení podmienok Digitálnej odmeny znížený o 1 € 17 € 23 € 34 € 45 € 67 €
volania v SR + roamingové volania* v EÚ / Zóne 1 + medzinárodné volania** zo SR do EÚ a Zóne 1 200 minút
0,12 € / min. (po prevolaní balíka)
- - - -
volania v SR + roamingové volania* z EÚ / Zóne 1 do SR / EÚ / Zóne 1 - neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
medzinárodné volania** zo SR do EÚ a Zóne 1 0,03 € / min. 0,03 € / min. 0,03 € / min. 0,03 € / min. 0,03 € / min.
predplatené SMS / MMS odoslané v SR, zo SR do EÚ a Zóne 1, z EÚ / Zóne 1 do SR / EÚ / Zóne 1 100 SMS / MMS Nekonečné SMS / MMS Nekonečné SMS / MMS Nekonečné SMS / MMS Nekonečné SMS / MMS + aj zo SR do sveta (Zóna 2-6)
predplatené dáta v SR a v EÚ (Zóne 1) 750 MB všetky aj v EÚ bez príplatku 4 GB (4096 MB) všetky aj v EÚ bez príplatku 18 GB (18 432 MB) všetky aj v EÚ bez príplatku 35 GB (35 840 MB) všetky aj v EÚ bez príplatku Nekonečný objem dát (FUP 1000 GB) z toho v EÚ bez príplatku 73,11 GB
FUP (rýchlosť prenosu) po vyčerpaní predplateného objemu dát 128 kb/s 128 kb/s 1 Mb/s 3 Mb/s 10 Mb/s
Prenos nespotrebovaných dát áno áno áno áno áno
Online ochrana Basic áno áno áno áno áno
Informácie pre používateľov

* roamingový hovor = hovor uskutočnený v zahraničí na akékoľvek pevné alebo mobilné TČ (slovenská alebo zahraničná predvoľba)
** medzinárodný hovor = hovor uskutočnený zo SR na pevné alebo mobilné zahraničné TČ (zahraničná predvoľba)