Platnosť kreditu a platnosť Prima karty

Štandardný aj bonusový kredit pri dobíjacej karte Prima Voľba platí 12 mesiacov od posledného navýšenia. V prípade starších profilov Prima je platnosť kreditu 90 dní. Ak si dobijete štandardný kredit, automaticky sa predlžuje aj platnosť bonusového kreditu. Ak vám bude navýšený iba bonusový kredit, automaticky sa predĺži aj platnosť štandardného kreditu.

Platnosť samotnej Prima karty je 12 kalendárnych mesiacov od posledného navýšenia kreditu, alebo od aktivácie Prima karty.

Najčastejšie otázky

Postačí, ak si svoju Prima Voľba kartu dobijete v ľubovoľnej výške najneskôr do 12 mesiacov od posledného navýšenia. Pri starších profiloch Prima karty je potrebné navýšiť kredit najneskôr do 90 dní od posledného navýšenia. Po dobití sa váš kredit znova predĺži.

  • Využívanie služieb sa obmedzí na prichádzajúce hovory až do najbližšieho navýšenia kreditu.
  • Ak nenavýšite svoj kredit viac ako 12 kalendárnych mesiacov, Prima karta sa úplne deaktivuje bez možnosti opätovnej aktivácie

V prípade, ak si svoju Prima kartu pravidelne dobíjate, takáto situácia nastať nemôže. Jediná výnimka je, ak si svoj kredit nedobijete viac, ako 365 dní, čo je jeden kalendárny rok. V takom prípade vaša Prima karta stratí platnosť. O nespotrebovaný kredit do výšky 63,39 € môžete požiadať a my vám ho vrátime.

Vždy dbajte na to, aby ste pri dobíjaní kreditu zadávali správne telefónne číslo Prima karty. Pokiaľ je vami zadané číslo nesprávne, žiaľ vrátenie nie je možné.

  • Nie, výška kreditu nie je ničím limitovaná. Navyšovať kredit môžete vo vybraných hodnotách akýmkoľvek dostupným spôsobom.
  • Jediný limit týkajúci sa kreditu platí v prípade vrátenia nespotrebovaného kreditu. O vrátenie kreditu v prípade napríklad zrušenia Prima karty môžete požiadať do výšky 66,39 €.