Platnosť kreditu a platnosť Prima karty

Štandardný aj bonusový kredit pri dobíjacej karte Prima Voľba platí 12 mesiacov od posledného navýšenia. V prípade starších profilov Prima je platnosť kreditu 90 dní. Ak si dobijete štandardný kredit, automaticky sa predlžuje aj platnosť bonusového kreditu. Ak vám bude navýšený iba bonusový kredit, automaticky sa predĺži aj platnosť štandardného kreditu.

Platnosť samotnej Prima karty je 12 kalendárnych mesiacov od posledného navýšenia kreditu, alebo od aktivácie Prima karty.

Najčastejšie otázky