Paušály Go Data

Vypočítajte si objem dát z vášho dátového balíka, ktorý môžete využívať v EÚ bez príplatku

 

0,00 GB
Mesačný poplatok za paušál a doplnkové služby
0,00

Najčastejšie otázky

S paušálmi Go Data sa vám neminuté dáta budú automaticky prenášať do nového fakturačného obdobia. Preniesť je možné vždy dáta do výšky vášho balíka. To znamená, že ak máte napríklad 6 GB balík s Go Data 15, každý mesiac môžete preniesť maximálne 6 GB nespotrebovaných dát.

Vaše neminuté dáta môžete preniesť len z aktuálneho fakturačného obdobia do toho nasledujúceho. Nie je možné prenášať neminuté dáta z viacerých fakturačných období.

Prenesené dáta sa po prenesení zrátajú s tými, ktoré máte vo vašom Go Data paušále.

Kontrolu spotreby zistíte jednoducho a bezplatne vo svojej Zákazníckej zóne, alebo zaslaním SMS v tvare EUR na číslo 360. Kontrola spotreby cez SMS je spoplatnená podľa cenníka.

Nie, službu vám aktivujeme automaticky a bezplatne.

Ak prečerpáte svoje prenesené aj predplatené dáta, internetový prístup sa vám automaticky zastaví a vy môžete povoliť automatické navyšovanie balíka za poplatok.

Dátový prenos sa vždy obnoví od nového fakturačného obdobia.

O čerpaní dát vás informujeme SMS správou, ktorá vám príde pri vyčerpaní 80% a 100% vášho balíka.

Ak miniete svoje dáta, v dané fakturačné obdobie môžete povoliť automatické navyšovanie balíka. Princíp je jednoduchý. Vždy po minutí balíka sa dáta obnovia o 1 GB podľa platného cenníka. O každom prečerpaní a navýšení ste informovaný prostredníctvom SMS správy.

V rámci EÚ je možné dáta obsiahnuté v Go Data paušáloch využívať bez príplatku za splnenia podmienok roamingovej regulácie vyplývajúcej z nariadenia Európskej rady.

Mimo EÚ sú dáta spoplatňované podľa cenníka. Ak plánujete cestu do zahraničia, informujte sa u nás, ako môžete výhodne používať internet aj v zahraničí.

Viac o roamingovej regulácii a o roamingu nájdete aj na www.orange.sk/prevas/sluzby/roaming

V týchto krajinách platia rovnaké podmienky ako v členských štátoch EÚ. Presný objem dát bez príplatku si môžete vypočítať aj na stránke s roamingovým príplatkom.

Nie, nespotrebované minúty z doplnkového balíka nie je možné prenášať z jedného fakturačného obdobia do ďalšieho.

To nás mrzí. Povedzte nám prosím, čo vám na stránke chýbalo:
Ak od nás potrebujete odpoveď, kontaktuje nás priamo.