Prenos telefónneho čísla

Preniesť číslo do Orangeu je rýchle, jednoduché a bezplatné. Telefonujte z rovnakého čísla a využívajte množstvo výhod s celou vašou rodinou či priateľmi.

Najčastejšie otázky

 • Prenos čísla je jednoduchý úkon kedy zmeníte operátora, ale vaše číslo vám ostane v nezmenenom tvare.
 • O prenos telefónneho čísla môžete požiadať kedykoľvek u operátora, ku ktorému chcete preniesť svoje telefónne číslo.

 • Preniesť číslo do Orangeu môžete viacerými spôsobmi. Najpohodlnejší spôsob je cez náš eShop. Stačí si vybrať paušál, telefón a zakliknúť možnosť ,,Chcem si preniesť číslo“. Žiadosť o prenos čísla k nám môžete podať aj na ktorejkoľvek predajni Orange, alebo telefonicky na Zákazníckej linke 905.
 • Pri prenose čísla potrebujete vedieť aké číslo sa má preniesť a u ktorého operátora aktuálne využívate služby.
 • Pred samotným podaním žiadosti o prenos čísla je potrebné sa u vášho aktuálneho operátora uistiť, že eviduje platné údaje ako je meno a priezvisko, trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu a platnosť. Predídete tak neschváleniu žiadosti o prenos čísla z dôvodu neplatných osobných údajov.
 • Odporúčame si preveriť u aktuálneho operátora, čí vám za prenos čísla nehrozí nejaká pokuta, alebo aký poplatok účtuje váš aktuálny operátor za prenos čísla.

 • Po úspešnom podaní žiadosti o prenos čísla vám vystavíme novú SIM kartu.
 • Lehota na prenos čísla sú 4 pracovné dni od podania žiadosti o prenos čísla. Počas týchto 4 dní nám musí váš aktuálny operátor túto žiadosť buď schváliť alebo zamietnuť. V oboch prípadoch ste informovaný o výsledku cez SMS správy.
 • V prípade úspešného prenosu čísla v SMS správe dostanete aj presný termín, kedy bude vaše číslo prenesené.

 • Aktivácia SIM karty záleží od toho, či ste si s novým paušálom zobrali aj telefón. V prípade zmlúv s telefónom vám najprv aktivujeme dočasné číslo, ktoré sa vám po prenose zmení na vaše pôvodné. Ak ste si nebrali zmluvu s telefónom, vaša nová SIM karta sa aktivuje po úspešnom prenose hneď aj s vašim prenášaným číslom.
 • Dočasné číslo vám umožní využívať výhodné služby od Orangeu ihneď a nemusíte čakať kým sa číslo reálne prenesie.
 • Ak prenos čísla je z nejakého dôvodu zamietnutý, informácie o dôvode zamietnutia vám poskytne váš aktuálny operátor.
 • Pokiaľ ste dostali dočasné číslo a prenos čísla bol zamietnutý, nemusíte sa ničoho obávať. Stačí preveriť dôvod zamietnutia u aktuálneho operátora a žiadosť o prenos čísla zopakovať najneskôr do 90 dní od podania pôvodnej žiadosti o prenos čísla.

Áno. Prenos čísla je možné vystornovať do 2 pracovných dní od podania žiadosti. Po tejto lehote už nie je možné zadať storno prenosu čísla.

 • Za prenos čísla k nám neúčtujeme žiadny poplatok, to znamená, že prenos čísla do Orangeu je bezplatný.
 • O poplatkoch za prenos telefónneho čísla od vášho aktuálneho operátora sa informujte priamo u neho. Od 1.1. 2015 platí nariadenie Regulačného úradu, že za prenos čísla sa nemá účtovať žiadny poplatok.

 • Po prenose čísla alebo po aktivácii dočasného čísla vám nastavíme aj pravidelné fakturačné obdobie, čo znamená deň v mesiaci, kedy vám bude nabiehať nový paušál. Tento dátum nájdete práve vo vašej faktúre. Od tohto dátumu záleží aj vystavenie prvej faktúry. Vaša faktúra sa vystaví vždy po dátume, kedy sa vám obnovuje aj paušál.
 • V prvej faktúre môže byť poplatok za služby vyšší ako bežný mesačný poplatok. Dôvodom môže byť prenos vášho čísla mimo fakturačné obdobie. Ak takáto situácia nastane, vo faktúre budete mať vyrátané pomerné obdobie. To znamená, že sa vám zaúčtuje čas od reálneho prenosu čísla alebo aktivácie dočasného čísla až do najbližšieho fakturačného obdobia.
 • Poplatky za paušál a služby sú účtované dopredne, to znamená, že si ich predplácate.

 • 1.12 požiadate o prenos čísla. Ak ste si zobrali zmluvu s telefónom, aktivuje sa vám aj dočasné číslo. V prípade zmluvy bez telefónu dostávate zatiaľ neaktívnu SIM kartu. Prenos bude schválený a dátum prenosu je 16.12. V tento deň sa vám zmení dočasné číslo na vaše prenášané alebo v prípade zmluvy bez telefónu sa aktivuje SIM karta už s prenášaným číslom
 • Váš fakturačný deň je 20, čo znamená, že 20.12 sa vám obnoví paušál. Po 20.12 sa vám vystaví faktúra, v ktorej nájdete pomerne vypočítaný poplatok za obdobie od 12.12. do 19.12 (v prípade dočasného čísla), alebo od 16.12 do 19.12. (v prípade prenosu bez telefónu).
 • V tej istej faktúre bude aj preplatený paušál na obdobie od 20.12. do 19.1.
 • V nasledujúcich faktúrach už štandardne nájdete iba predplatné na 1 mesiac.

To nás mrzí. Povedzte nám prosím, čo vám na stránke chýbalo:
Ak od nás potrebujete odpoveď, kontaktuje nás priamo.