Audiotexové volania

Audiotexové volania sú volania na vybrané čísla, ktoré sú spravidla oceňované vyššími cenami, prípadne inou, ako sekundovou tarifikáciou a sú účtované nad rámec predplatených minút v prípade paušálov. Poskytovateľom môžu byť iba spoločnosti, ktoré majú Telekomunikačným úradom SR vydanú a platnú licenciu na poskytovanie audiotexovej služby. Blokovanie a odblokovanie audiotexových volaní Blokovanie, alebo odblokovanie audiotexových volaní je možné prostredníctvom zákazníckej linky 905 (+421 905 905 905), alebo ktoréhokoľvek predajného miesta spoločnosti Orange.

Najčastejšie otázky

Blokovanie informačných liniek nie je možné v súčasnosti zabezpečiť.
V súčasnosti je stav možné zistiť iba zavolaním na zákaznícku linku 905 (+421 905 905 905), alebo ktoréhokoľvek predajného miesta spoločnosti Orange.
Áno, blokovanie je možné zabezpečiť aj na predplatenej karte.