VoLTE Roaming

Čo je VoLTE?

VoLTE ( Voice over LTE ) je služba, ktorá umožňuje uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom siete 4G. Bez VoLTE sa smartfón počas hovorov automaticky prepne do 2G alebo 3G siete, pokiaľ je dostupná.

Pre využívanie VoLTE roamingu je potrebné spĺňať následné podmienky:

 • použitie mobilu s podporou VoLTE roaming
 • mať aktivovaný roaming a dáta
 • operátor v roamingu poskytuje 4G a 5G siete
 • operátor má podpísanú zmluvu o VoLTE roamingu

Ako môžete využívať VoLTE v USA?

 • Orange má v Spojených štátoch roamingovú zmluvu s dvoma operátormi T‑Mobile USAAT&T.
 • T‑Mobile USA ponúka pokrytie 2G, 3G, 4G a 5G siete a naši zákazníci môžu v tejto sieti aj naďalej využívať všetky služby rovnako ako doteraz.
 • Zákazníci Orange Slovensko s telefónmi podporujúcimi VoLTE roaming, majú od 2.6.2022 — po komerčnom spustení VoLTE roamingu s AT&T — v 4G a 5G sieti operátora AT&T dostupné aj hlasové služby cez VoLTE. Netýka sa to Zákazníkov so špeciálnym účastníckym programom a zákazníkov s predplatenou kartou.
 • AT&T vyplo svoje 2G a 3G pokrytie (necháva si iba 4G a 5G siete) ku dňu 22.2.2022.
 • Zákazníci Orange Slovensko s LTE telefónmi (s telefónmi, ktoré nepodporujú VoLTE roaming funkcionalitu) budú môcť v sieti AT&T využívať iba limitované služby SMS a prenosu dát, vrátane dátových aplikácií na chatovanie, hovory a videohovory — Messenger, WhatsApp a pod.
 • Hlasové hovory, ktoré sa uskutočňujú štandardne cez 2G či 3G siete budú v AT&T nedostupné.
 • Na VoLTE potrebujete aktualizovaný a kompatibilný telefón.
 • Zákazníkom so špeciálnym účastníckym programom a zákazníkom s predplatenou kartou odporúčame dočasne manuálne nastaviť prevádzkovateľa siete T‑Mobile USA.
 • O komerčnom spustení (keď sa podpíše roamingová dohoda medzi OSK a AT&T o VoLTE) budú naši zákazníci informovaní uvítacími správami.

Nastavenie kompatibility vášho telefónu pre využívanie VoLTE

logo Apple

Podmienky pre nastavenie VoLTE roaming pre telefóny iPhone:

 • Ak chcete využívať VoLTE v zahraničí, je nevyhnutné nainštalovať najnovšiu verziu softvéru, konkrétne IOS15 alebo vyššiu.
 • Ak chcete aktualizovať svoj iPhone na najnovší softvér, prejdite do časti Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru.
 • Túto službu môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach vášho iPhone. Prejdite do Nastavenia > Mobilné dáta > Možnosti > Hlas a dáta > Zapnúť alebo vypnúť VoLTE.
logo Android

Podmienky pre nastavenie VoLTE roaming pre telefóny s Android:

 • Ak chcete využívať VoLTE v zahraničí, je nevyhnutné nainštalovať najnovšiu verziu softvéru, konkrétne Android 10 a 11 alebo vyšší a nainštalovať všetky dostupné upgrade pre tieto Android verzie.
 • VoLTE je možné deaktivovať v nastaveniach telefónu.

Ďalšie podmienky a informácie k službe VoLTE roaming

 • VoLTE v zahraničí využívate automaticky a bez dodatočných nákladov, pokiaľ máte mobilnú a kompatibilnú ponuku a máte pokrytie 4G.
 • VoLTE hovory v zahraničí sú spracované rovnako ako štandardné hovory uskutočnené v zahraničnej sieti (podľa cenníka alebo aktuálne platenej roamingovej služby). Pre 4G hovory v zahraničí neexistuje žiadna špecifická sadzba.
 • VoLTE hovor v zahraničí nespotrebúva internetový objem vášho balíka.
 • Pre volania je potrebné vytáčať čísla v medzinárodnom formáte s predvoľbou krajiny.
 • Pre volania na krátke čísla používajte dlhé formy v medzinárodnom formáte, volania na krátke čísla nebude dostupné.
 • Zákazník si vo VoLTE roamingu nemôže sám meniť presmerovania ani čakajúce hovory. Je potrebné to urobiť cez zákaznícku linku, alebo pred odchodom do USA na predajnom mieste.

Zoznam mobilných telefónov podporujúcich VoLTE roaming podľa výrobcu