ESET Parental Control

ilustrácia zobrazujúca rodičovskú ochranu v zariadeniach

Naše deti chceme chrániť na každom kroku. Nainštalujte im aplikáciu ESET Parental Control. Vďaka nej ochránite svoje deti pred nevhodným obsahom na internete, nastavíte časové limity na používanie hier a aplikácií a viete zistiť aj to, kde sa nachádzajú.

Čo všetko aplikácia ponúka

  • Blokovanie nevhodných stránok.
  • Nastavenie časových limitov na používanie hier a aplikácií.
  • Lokalizovanie dieťaťa.

Na internete je mnoho stránok, na ktoré sa deti môžu dostať a sú pre nich nevhodné. V aplikácii ESET Parental Control im viete nastaviť povolené a nepovolené stránky podľa obsahu.

V rámci možnosti nastavenia časového limitu na používanie hier a aplikácií, viete presne povolený čas nastaviť nielen počas dňa, ale i počas celého týždňa, školských a mimoškolských dní.

Pomocou funkcie Geozóny môžete v aplikácii vytvoriť také zóny pre pohyby dieťaťa, že vás aplikácia automaticky upozorní, kedy dieťa zónu opustilo, alebo do nej vstúpilo (napr. dostanete upozornenie, že dieťa prišlo domov, na tréning, alebo, že dieťa odišlo zo školy).

Inštalácia aplikácie

V rámci aplikácie Google Play si vo vyhľadávaní nájdete aplikáciu ESET Parental Control. Túto aplikáciu je potrebné nainštalovať nielen do telefónu rodiča, ale aj detí. Po prihlásení sa do aplikácie, je potrebné nastaviť pre daný telefón či patrí rodičovi, dieťaťu, prípadne viacerým deťom a ďalej pokračovať v nastaveniach. V rámci nastavení je potrebné službu zapnúť a povoliť aplikácii, aby vám posielala hlásenia.

Služba ESET Parental Control je dostupná iba pre Prima Kids. Službu si stačí aktivovať na vaše paušálne číslo a s jedným kontom si do aplikácie v telefóne môžete pridať neobmedzené množstvo zariadení (telefónov, alebo tabletov), ktoré dokážete cez jednoduchú aplikáciu od ESET‑u spravovať. Podrobné informácie o službe nájdete našej brožúre.

Najčastejšie otázky