Denný a Týždenný internet v mobile

Najčastejšie otázky

Cez SMS: zaslaním SMS na číslo 9053 s textom v tvare DEN 1GB pre Denný dátový balík alebo v tvare TYZDEN 10GB pre Týždenný dátový balík. Cez zákaznícku zónu Môj Orange: Moje služby aktivácia / Aktivovať nové služby / Denný a Týždenný balík dát Viac informácií nájdete na stránke Denný a týždenný dátový balík
Platnosť denného balíka je 24 hodín od jeho aktivácie. Platnosť balíka sa počíta od zaslania aktivačnej SMS na Vaše číslo.
Platnosť týždenného balíka je 7 kalendárnych dní od jeho aktivácie. Platnosť balíka sa počíta od zaslania aktivačnej SMS na Vaše číslo.
Časovú platnosť balíkov nájdete v aktivačnej SMS k danému balíku.
Áno. Naraz je možné si aktivovať najviac 20 dátových balíkov.
Áno. Môžete aktivovať viacej balíkov toho istého typu alebo vzájomne kombinovať denný a týždenný dátový balík.
Aby ste mali dostatok času na spotrebu dát týždnového balíka je tento balík možné objednať najneskôr 7 dní pred koncom zúčtovacieho obdobia.
Objem dát pre Denný a Týždenný dátový balík je možné čerpať v rámci siete Orange v SR a krajinách EÚ. Aktiváciou doplnkového dátového balíku Internet v zahraničí sú dáta spoplatňované cenou 0,60 € za každých 100 MB v krajinách mimo EU cenou 0,39 € za každý 1 MB. Aktiváciou doplnkového dátového balíku Internet v zahraničí sa dáta z Vášho balíku neodpočítavajú a ostávajú Vám k dispozícii na surfovanie mimo roamingu.
Aktivovaním niektorej z roamingových doplnkových služieb nebudete v členských krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva využívať regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využívanie roamingových služieb v krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako na Slovensku.
Nie. Deaktivácia nie je možná, ide o jednorazový typ služby.