Skupinový hovor

Volajte so svojimi blízkymi naraz a jednoducho vďaka skupinovému hovoru. Skupinový hovor vám umožňuje telefonovať s piatimi známymi. Každý z účastníkov skupinového hovoru môže pripojiť do skupinového hovoru ďalších piatich známych. Skupinový hovor uskutočníte:

  • zadaním telefónneho čísla volaného, ktoré odošlete ako hovor
  • po prijatí vášho hovoru prvým účastníkom zadáte číslo ďalšieho účastníka a potvrdíte potvrdzovacím tlačidlom, rovnako pripojíte aj ďalších účastníkov
     = potvrdzovacie tlačidlo
  • následne stlačíte 3 a potvrdzovacie tlačidlo - čím spojíte všetkých účastníkov do skupinového hovoru
Možnosti skupinového hovoru:
  • výber jedného z účastníkov skupinového hovoru pre súkromný hovor zrealizujete stlačením tlačidiel 2 09XXYYYZZZ a potvrdzovacie tlačidlo (telefónne číslo účastníka, s ktorým chcete realizovať súkromný hovor)
  • pre návrat do skupinového hovoru so všetkými účastníkmi, je potrebné stlačiť 3 a potvrdzovacie tlačidlo
  • pre ukončenie hovoru s jedným z účastníkov skupinového hovoru, je potrebné stlačiť 1 09XXYYYZZZ a potvrdzovacie tlačidlo. Skupinový hovor so všetkými účastníkmi ukončíte tlačidlom na ukončenie hovoru.
Niektoré mobilné telefóny, ktoré podporujú skupinový hovor, vás upozornia na to, že ste vstúpili do skupinového hovoru (textom, prípadne zvukom).

To nás mrzí. Povedzte nám prosím, čo vám na stránke chýbalo:
Ak od nás potrebujete odpoveď, kontaktuje nás priamo.