Presmerovanie hovorov

Ak sa vám vybíja telefón, presmerujte si prichádzajúce hovory na iné zákaznícke číslo alebo hlasovú odkazovú službu. Prichádzajúce hovory si môžete presmerovať na zákaznícke čísla pevnej alebo mobilnej siete v rámci Slovenskej republiky (okrem niektorých VoIP telefónnych čísel a audiotexových čísel s predvoľbami 0900, 097, 098) alebo do krajín EÚ. Typy presmerovania: Systematické - je okamžité presmerovanie všetkých prichádzajúcich hovorov na Hlasovú odkazovú službu alebo na iné účastnícke číslo Podmienené - sa aktivuje pri jednej z troch nižšie uvedených podmienok:

  • ak ste mimo dosahu: v prípade ak máte mobilný telefón vypnutý alebo je mimo pokrytia signálom siete Orangeu
  • ak neodpovedáte: nepreberiete prichádzajúci hovor do 30 sekúnd, tento sa automaticky presmeruje na Hlasovú odkazovú službu alebo na iné účastnícke číslo, ktoré ste si vybrali. V uvedenom prípade je možnosť zmeniť dĺžku zvonenia od 5 do 30 sekúnd v 5-sekundových intervaloch.
  • ak je obsadené: pokiaľ nechcete prebrať ďalší prichádzajúci alebo čakajúci hovor
Presmerovanie hovorov je účtované na základe aktuálneho cenníka.

To nás mrzí. Povedzte nám prosím, čo vám na stránke chýbalo:
Ak od nás potrebujete odpoveď, kontaktuje nás priamo.