Nastavenie/obnovenie poradia TV staníc Orange TV na optike

Pre službu Orange TV na optike je možné nastaviť aj vlastné poradie vašich obľúbených staníc. Nastavenie vo vašom Set-top boxe je jednoduché, postup nájdete v pripravenom manuáli.

Manuál Set-top Box-y Evo, Arris Nastavenie/obnovenie poradia TV staníc Evo, Arris PDF

Upozornenie: V set-top boxe Orange TV Box nie je možné nastaviť vlastné poradie staníc. Na domovskej obrazovke máte k dispozícii 15 Vami naposledy sledovaných staníc.