Ako si aktivujem eSIM kartu?

Detailný postup aktivácie

Zákazník si na pobočke, cez e-shop alebo v zákazníckej zóne zakúpi aktivačný QR kód slúžiaci na stiahnutie eSIM profilu do mobilného zariadenia. O tom, kedy si eSIM aktivuje, rozhoduje sám zákazník. Pri zakúpení eSIM mu bude ponúknutá možnosť nasnímania QR kódu pre stiahnutie eSIM profilu priamo z monitoru alebo QR kód obdrží v papierovej forme. Po nasnímaní QR kódu môže svoje číslo a paušál využívať bezprostredne v priebehu niekoľkých sekúnd, hneď ako sa eSIM zariadenie prvýkrát prihlási do siete.

 

Aplikácie najznámejších výrobcov pre správu eSIM kariet:

Očakávame, že každý väčší výrobca zariadení bude mať vyvinutú vlastnú eSIM aplikáciu napr. Apple eSIM, Samsung eSIM, Huawei eSIM, je však možné, že menej známi výrobcovia zariadení s Androidom budú používať napríklad aplikáciu od Google – Google eSIM. Sekundárne zariadenia ako napríklad smarthodinky využívajú na aktiváciu eSIM zväčša aplikáciu v smartfóne slúžiacu na spárovanie smartfónu a smarthodiniek. Zariadenia s operačným systémom Windows majú možnosť aktivácie eSIM napríklad ako súčasť Nastavení PC prípadne na paneli Štart v časti pre nastavenia bezdrôtového pripojenia (Wifi a 4G/LTE pripojeniu).

 

Návod pre aktiváciu eSIM v Samsung smart hodinkách:

 1. Stiahnuť aplikáciu Samsung Wearable.
 2. Spárovať smartfón so smart hodinkami – párovanie prebieha cez Bluetooth.
  Po úspešnom spárovaní, je možné do smart hodiniek nahrať eSIM profil.
 3. V záložke Nastavenia - Mobilné siete – Pridať - Použiť kód sa spustí fotoaparát, ktorý umožní nahranie (nasnímanie) QR kódu, teda eSIM profilu do smart hodiniek.
 4. Po úspešnom naskenovaní QR kódu sa po odliknutí „Pripojiť“ a reštarte, smart hodinky pripoja k sieti Orange.

 

eSIM aktivácia a správa programu (Apple iPhone iOS 13)

Pre úspešné stiahnutie eSIM profilu musí byť zariadenie pripojené na internetovú sieť (Wi-Fi alebo iná aktívna fyzická SIM).

Menu - Nastavenia - Mobilné - Pridať program: Naskenujte QR kód eSIM
Mobilné programy eSIM / SIM viete spravovať v nastaveniach mobilných programov:

Menu - Nastavenia - Mobilné - Mobilné programy: vyberte svoj mobilný program (telefónne číslo)
- Popis mobilného programu: Primárne, Sekudárne, Mobilné dáta, Vlastný popis*
- Zapnúť toto číslo: Zapnuté / Vypnuté

*Jednotlivé mobilné programy, môžu byť ľuboboľne označené alebo pomenované (Primárne, Sekundárne, Osobné, Firemné, Vlastné, atď).

 

Aktivácia eSIM (Samsung Galaxy S20 - 10.0)

Mobilné zariadenie podporuje štandardné nanoSIM aj eSIM.

Do zariadenia dokážete nahrať viac eSIM profilov.

Naraz vedia byť aktívne len dve SIM karty. (V akejkoľvek kombinácii SIM alebo eSIM.)

Pre aktiváciu a nahratie eSIM musí byť smartfón pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilnej siete.

 1. Menu - Nastavenia - Pripojenia - Správca kariet SIM + Pridať mobilný plán:
 2. Pridať pomocou kódu QR
 3. Otvorí sa čítačka QR kódov, pomocou ktorej načítajte QR kód eSIM.
 4. Pridať nový plán? Pridať
 5. Zapnúť nový mobilný plán? OK
 6. Po úspešnom nahratí eSIM do zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.
  (Kód PIN je na nových eSIM štandardne prednastavený na 0000.)
 7. Nová eSIM sa pripojí do mobilnej siete.

 

Aktivácia eSIM (Huawei Android 10.0)

Mobilné zariadenie podporuje štandardné nanoSIM aj eSIM.
Do zariadenia dokážete nahrať viac eSIM profilov ale aktívnu môže byť vždy len jeden.

Naraz vedia byť aktívne len dve SIM karty. (V akejkoľvek kombinácii SIM alebo eSIM.)

Pre aktiváciu a nahratie eSIM musí byť smartfón pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilnej siete.

 1. Menu - Nastavenia - Mobilná sieť - Správa karty SIM - SIM2 - Typ: eSIM
 2. + Pridať eSIM
 3. Otvorí sa čítačka QR kódov, pomocou ktorej načítajte QR kód eSIM.
 4. eSIM Orange je pripravená na stiahnutie. Pridať túto eSIM
 5. Po úspešnom nahratí eSIM do zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.
  (Kód PIN je na nových eSIM štandardne prednastavený na 0000.)
 6. Nová eSIM sa pripojí do mobilnej siete.

 

Aktivácia eSIM (Motorola RAZR – Android 9.0)

Pre aktiváciu a nahratie eSIM musí byť smartfón pripojený na internet prostredníctvom Wi-Fi.

 1. Nastavenia - Sieť a internet - Mobilná sieť - Rozšírené - Operátor + Pridať operátora:
 2. "Stiahnite si SIM kartu:" potvrďte Ďalej
 3. "Pridať operátora QR kódom:" Načítajte QR kód eSIM
 4. Po úspešnom načítaní QR kódu a stiahnutí eSIM prostredníctvom Wi-Fi siete sa zobrazí:
  "Chcete použiť Orange? Orange čislo je k dispozícii na pridanie do telefónu" potvrďte Začať
 5. Po úspešnom nahratí eSIM do zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.
  (Kód PIN je na nových eSIM štandardne prednastavený na 0000)
 6. Zariadenie sa pripojí do mobilnej siete.

To nás mrzí. Povedzte nám prosím, čo vám na stránke chýbalo:
Ak od nás potrebujete odpoveď, kontaktuje nás priamo.