Používanie služby

Prečítajte si najčastejšie otázky k službe Pevný internet DSL. Budeme radi, ak vám tieto otázky a odpovede pomôžu vyriešiť situácie, s ktorými sa pri používaní služby stretávate.

Najčastejšie otázky

V prípade, že sa vám zdá rýchlosť internetu pomalšia ako obvykle, odporúčame vykonať niekoľko jednoduchých krokov.

1. reštartujte router (smerovač) a počítač

Vykonajte reštart routera krátkym odpojením od elektrického napájania a tiež reštart počítača (vypnutie/zapnutie). Ak problém pretrváva, odporúčame odmeranie rýchlosti internetu.

2. Pripojte počítač cez sieťový kábel

Po reštarte pripojte počítač (na ktorom budete merať rýchlosť) k routru cez sieľový kábel. V prípade bezdrótového pripojenia cez WiFi nemusí byť meranie presné a dosahovaná rýchlosť môže byť nižšia ako cez kábel.

Ak nemáte možnosť uskutočniť meranie cez sieťový kábel, umiestni počítač blízko k routru, tak aby medzi routrom a počítačom neboli fyzické prekážky. Overte si, či je vaša WiFi sieť dostatočne zabezpečená heslom a či cez WiFi nie sú pripojení aj viacerí ľudia (preventívne odporúčame meniť pravidelne prístupové heslo do WiFi siete). Informácie k nastaveniu vášho WiFi routra je možné nájsť aj v časti návody a nastavenia.

3. Odpojte ostatné zariadenia

Ak vaše pripojenie využíva viacero zariadení (vrátane smartfónov, tabletov, alebo iných smart zariadení), počas merania ich dočasne odpojte, alebo vypnite.

4. Použite najnovšiu verziu prehliadača

Pre správne fungovanie a dosiahnutie dostatočnej rýchlosti odporúčame používať najnovšiu, aktulizovanú verziu internetového prehliadača. Overiť aktuálnosť prehliadača je možné napríklad na stránke: https://www.whatismybrowser.com/

5. Čo ešte skontrolovať pred meraním

Meranie rýchlosti môže ovplyvniť aj sťahovanie aktulizácií operačného systému. Meranie uskutočnite v čase, keď neprebieha  jeho aktualizácia. Na výsledok môže mať vplyv v niektorých prípadoch aj bežiaci antivírový program, ten preto odporúčame počas merania dočacne vypnúť.

6. Odmerajte rýchlosť

Meranie je možné zrealizovať cez internetový prehliadač napríklad cez stránku https://www.speedtest.net, ale aj iné vhodné stránky na meranie rýchlosti pripojenia.

Ako postupovať, ak je nameraná rýchlosť dosiahnutá pri meraní stále nízka?

V prípade, že je nameraná rýchlosť nízka, kontaktujte priamo zákaznícku linku 905 (+421 905 905 905) (Pre internet a televíziu v domácnosti v hlasovom menu voľba 3).

Čo si pripraviť pred volaním na zákaznícku linku?

Dôležíté je, aby ste pri nahlasovaní poruchy boli doma pri zariadení, aby ste spolu s našimi odborníkmi pre dátové služby mohli spoločne skontrolovať zariadenie a jeho zapojenie.

Neodporúčame nahlasovanie z iného miesta alebo nahlasovanie poruchy na predajnom mieste spoločnosti Orange, keďže odtiaľ nie je možné overenie pripojenia na diaľku a riešenie problému s pripojením sa môže predĺžiť.

Napriek tomu, že nejde o garantované rýchlosti, vo väčšine prípadov je reálne rýchlosť naozaj dosahovaná. Významnejším limitom môže byť rýchlosť, alebo “dátová trasa” mimo Orange optickej siete. Príkladom môže byť sťahovanie väčšieho súboru, kedy po posledný bod Orange optickej siete dosahujete deklarovanú rýchlosť. Server, z ktorého sťahujete dáta ich nedokáže odosielať v takej rýchlosti aké dosahuje vaše pripojenie. Prípadne dôjde k spomaleniu na trase ešte pred vstupom do optickej siete Orange.

Dôvodom zavedenia pravidiel správneho používania je vyššia kvalita pri využívaní internetového DSL pripojenia vo všetkých domácnostiach našich zákazníkov. Služba nie je prevádzkovaná našou spoločnosťou, ale prostredníctvom siete nášho partnera Slovak Telekom, a. s. Viac ako 300 GB dát mesačne prenesie len veľmi nízky počet zákazníkov, pričom po jeho vyčerpaní nedôjde k úplnému zastaveniu, ale len k zníženiu maximálnej rýchlosti na 256 kbps pre sťahovanie aj odosielanie dát.

Služba je aktuálne pre nových zákazníkov bez dátového limitu.

Faktúru vám vieme posielať e-mailom. Mesačné poplatky sa uhrádzajú mesiac vopred, preto sa na vašej prvej faktúre môže vyskytnúť dočasne vyššia suma (účtujte sa celý mesiac + alikvôtna čast fakturačného obdobia). Pri zriaďovaní inkasa vám odporúčame nastavenie limitu na aspoň 2,5-násobok mesačného poplatku, čím zabezpečíte pohodlné uhradenie prvej faktúry a tiež prípadných vyšších faktúr v budúcnosti (napríklad pri zvýšení paušálu alebo aktivácii ďalších služieb), ktoré už budú bez ďalších starostí uhrádzané automaticky.

Informácie o zariadeniach nájdete aj na našom webe, pričom telefonická podpora je k dispozícii na Expert linke 14 905 (+421 917 905 905). Na Expert linke Vám naši odborníci radi pomôžu počas pracovných dní a sobôt od 08:00 do 21:00 (cena hovoru je 0,60 € /min.).

Dôležíté je, aby ste pri nahlasovaní poruchy boli doma pri zariadení, aby ste spolu s našimi odborníkmi pre dátové služby mohli spoločne skontrolovať zariadenie a jeho zapojenie.

Neodporúčame nahlasovanie z iného miesta alebo nahlasovanie poruchy na predajnom mieste spoločnosti Orange, keďže odtiaľ nie je možné overenie pripojenia na diaľku a riešenie problému s pripojením sa môže predĺžiť.

Ak ide o zariadenie, ktoré máte v prenájme, garantujeme výmenu zariadenia na predajnom mieste bez poplatku. Na zariadenia zakúpené v hotovosti poskytujeme štandardnú záruku 2 roky.

Orange nemá službu, v ktorej by limitoval pripojenie používateľov. Limitovať prístup k vybraným  stránkam a službám je možné prostredníctvom rozhrania routera. Naše zariadenie umožňuje nastavenie prístupov v nastaveniach Security – Parental Control.

Rýchlosť na vašej adrese sa môže líšiť v závislosti od dostupného pokrytia. Túto službu poskytujeme prostredníctvom siete nášho partnera Slovak Telekom na 2 typoch technológií pomalšom aDSL pripojení, alebo rýchlejšom vDSL pripojení.

Pre overenie rýchlosti, ktorá je na vašej adrese dostupná, odporúčame spísanie nezáväznej objednávky. Následne overíme u partnera, aký program je možné zriadiť u vás doma.

Ak už službu Pevný internet DSL využívate, môžete situáciu konzultovať aj s našimi online predajcami.

Prehľad dostupných rýchlostí

Názov  programu Dostupná technológia Maximálna teoreticky dosiahnuteľná rýchlosť sťahovania/odosielania dát
Home Basic aDSL Až do 10 / 1 Mbit/s
Home Optimal aDSL Až do 15 / 1 Mbit/s
Home Optimal vDSL Až do 50 / 5 Mbit/s
Home Premium vDSL Až do 100 / 10 Mbit/s

Predĺženie služby, ale aj overenie, či na vašej adrese nie je dostupné lepšie pripojenie je dostupné aj pohodlne cez stránku Orange e-shop, stačí, ak sa obrátite na nášho online poradcu.

To nás mrzí. Povedzte nám prosím, čo vám na stránke chýbalo:
Ak od nás potrebujete odpoveď, kontaktuje nás priamo.