Inštalácia služby DSL internet

So zriadením a inštaláciou služby DSL internet do vašej domácnosti vám v Orangei radi pomôžeme, aby všetko prebehlo hladko. Objednávku je možné zadať aj pohodlne cez náš Orange e-shop.

Urobíme všetko pre váš komfort a dokážeme vám pomôcť aj telefonicky. Objednávka cez Orange e-shop je navyše bez rizika, do 14-dní od spustenie môžete službu bez udania dôvodu zrušiť.

Najčastejšie otázky pri inštalácii

 • Overte si dostupnosť služby priamo na našej stránke, alebo na ktorejkoľvek z našich predajní.
 • Ak už DSL pripojenie na tejto adrese využívate, pomôžeme vám s prenosom bez nutnosti návštevy pôvodného operátora.
 • Objednajte si DSL internet online, cez Zákaznícku linku 0800 500 200, alebo navštívte predajňu Orange.
 • Po podpise zmluvy vašu požiadavku na pripojenie do siete DSL preveríme a ak bude pripojenie možné, službu zriadime.
 • Po zriadení služby vám odošleme prostredníctvom SMS správy prihlasovacie údaje na pripojenie do siete DSL.
 • Spoľahlivý Wi-Fi router vám pošleme kuriérom a následne si ho môžete jednoducho spustiť sami podľa návodu.
 • S pripojením vám ochotne pomôžu telefonicky skúsení poradcovia, dostupní aj počas víkendov.

Inštaláciu služby zabezpečuje náš partner Slovak Telekom, a. s. Pred zriadením pripojenia dôjde na strane nášho partnera k prevereniu možnosti zriadenia internetovej prípojky. V prípade potvrdenia dostupnosti služby je prípojka zriadená technikom. Po zriadení vám zasielame kuriérom WiFi router a cez SMS aj potrebné prihlasovacie údaje. Zriadenie pripojenia trvá obvykle do 2 týždňov.

Neustále vyvíjame úsilie o skrátenie inštalačného procesu, napriek tomu v niektorých prípadoch trvá zriadenie služby viac ako 2 týždne. Ak vás do 30 dní od objednania nikto nekontaktoval v súvislosti s technickou obhliadkou, neváhajte kontaktovať Zákaznícku linku 905 (+421905 905 905).

DSL Wi-Fi router od Orangeu si nastavíte jednoducho, stačí postupovať podľa návodu, ktorý je priložený k zariadeniu alebo ho viete nájsť aj v časti so zariadeniami.

Prenos internetu do Orangeu môže trvať 30 až 62 dní od podpisu zmluvy v závislosti odo dňa objednania a výpovednej lehoty na strane Slovak Telekomu. V priebehu týchto dní nie je z vašej strany potrebná žiadna aktivita, hoci nový modem už budete mať doma. O všetkých dôležitých krokoch v rámci procesu vás budeme informovať.

Pri prenose pevného internetu z Telekomu do Orangeu technik neinštaluje novú prípojku alebo zásuvky. Na prístup do internetu sa použije vaša aktuálna telefónna zásuvka, v ktorej máte pripojený pôvodný DSL modem, alebo router od Telekomu.

Do Orangeu je možné preniesť iba internet DSL zo spoločnosti Slovak Telekom (nie je ho možné preniesť od iného poskytovateľa, napr. Swan, Slovanet atď.).

Našou snahou je poskytnúť vám na takejto adrese službu v dostatočnej kvalite. Ak táto podmienka nie je splnená, službu na danej adrese radšej neposkytneme, čím predchádzame vášmu sklamaniu.

O zamietnutí pripojenia ste informovaný SMS správou zaslanou na kontaktné telefónne číslo, ktoré ste uviedli aj ako kontakt pre technika pri podpisovaní zmluvy. Vyjadrenie k možnosti zriadiť službu/pripojenie môže na strane spoločnosti Slovak Telekom trvať aj 12 dní.

Ako prvé si treba preniesť internet DSL. Po úspešnom prenose (migrácii) môžete požiadať o prenos čísla pevnej linky, pripadne o výpoveď.

Pevnú IP adresu nie je možné medzi poskytovateľmi internetového pripojenia prenášať, lebo každý má zakúpené svoje vlastné rozsahy IP adries. Orange má k dispozícii doplnkovú službu Pevná IP adresa a zákazník si ju môže aktivovať. Zákazník o žiadne dáta nepríde, ale musí prekonfigurovať služby, ktoré pomocou pevnej IP adresy používa alebo poskytuje.

Nestáva sa to často, ale ak prenos DSL pripojenia nebude možný, o zamietnutí objednávky prenosu DSL pripojenia vás budeme informovať SMS správou na kontaktný mobilný telefón. Po prijatí takejto SMS správy vás radi privítame na našom predajnom mieste, alebo telefonicky na Zákazníckej linke, kde vám vysvetlíme ďalšie možnosti získania internetu od Orangeu.

Rýchlosť na vašej adrese sa môže líšiť v závislosti od dostupného pokrytia. Túto službu poskytujeme prostredníctvom siete nášho partnera Slovak Telekom na 2 typoch technológií pomalšom aDSL pripojení, alebo rýchlejšom vDSL pripojení.

Pre overenie rýchlosti, ktorá je na vašej adrese dostupná, odporúčame spísanie nezáväznej objednávky. Následne overíme u partnera, aký program je možné zriadiť u vás doma.

Ak už službu Pevný internet DSL využívate, môžete situáciu konzultovať aj s našimi online predajcami.

Prehľad dostupných rýchlostí

Názov  programu Dostupná technológia Maximálna teoreticky dosiahnuteľná rýchlosť sťahovania/odosielania dát
Home Basic aDSL Až do 10 / 1 Mbit/s
Home Optimal aDSL Až do 15 / 1 Mbit/s
Home Basic vDSL Až do 15 / 1 Mbit/s
Home Optimal vDSL Až do 50 / 5 Mbit/s
Home Premium vDSL Až do 100 / 10 Mbit/s

Rýchlosti pri pevnom pripojení cez DSL technológiu nie sú garantované. Napriek tomu vyvíjame v spolupráci s našim partnerom, spoločnosťou Slovak Telekom, maximálne úsilie, aby rýchlosť a kvalita pripojenia zodpovedala vašim očakávaniam. Napriek maximálnej snahe môže dôjsť k určitému, prípadne krátkodobému zníženiu rýchlosti. Dôvodom môže byť:

 • kvality spojenia ústredne Slovak Telekomu s koncovým bodom - prípojkou na adrese zákazníka (vplyv má použité metalické vedenie Slovak Telecomu)
 • vzdialenosti prípojky od ústredne Slovak Telecomu (s rastúcou vzdialenosťou kvalita klesá)
 • voľnej kapacity ústredne Slovak Telecomu *
 • hardvérového vybavenia (modernosti) ústredne Slovak Telecomu *
 • aktuálne vyťaženie siete v prípade aDSL technológie.

Oficiálne uvádzané rýchlosti jednotlivých programov sú maximálne teoreticky dosiahnuteľné rýchlosti a nie je možné ich garantovať.

* Ak tieto parametre nie sú dostatočné, pripojenie k internetu nie je možné zabezpečiť.

V prípade pripojenie cez pevnú sieť cez DSL sú dostupné 2 technológie:

 • aDSL (z angl. Asymmetric Digital Subscriber Line)
  Ide o širokopásmové pripojenie na internet, kroré obvykle umožňuje dosahovanie rýchlostí sťahovania dát do 15 Mbit/s. Táto rýchlosť obvykle stačí na plnohodnotné využívanie internetu v bežnej domácnosti. Programy s aDSL pripojením sú v Orange označené názvami Home Basic aDSL, Home Optimal aDSL a Home Premium aDSL.
 • vDSL (z angl. Very high speed Digital Subscriber Line)
  Ide o širokopásmové pripojenie na internet, kroré obvykle umožňuje dosahovanie rýchlostí sťahovania dát nad 15 Mbit/s. Rýchlosti dosahované pri vDSL sú dostatočná na plnohodnotné využívanie internetu aj v domácnosti, kde sú potrebné väčšie dátové prenosy, prípadne je pripojený vyšší počet zariadení. Programy s vDSL pripojením sú v Orange označené názvami Home Basic vDSL, Home Optimal vDSL a Home Premium vDSL.

Najčastejšie otázky po inštalácii služby

Áno, služba je od 16.10.2019 pre nových zákazníkov bez dátového limitu.

Faktúru vám vieme posielať e-mailom. Mesačné poplatky sa uhrádzajú mesiac vopred, preto sa na vašej prvej faktúre môže vyskytnúť dočasne vyššia suma (účtujte sa celý mesiac + alikvôtna čast fakturačného obdobia). Pri zriaďovaní inkasa vám odporúčame nastavenie limitu na aspoň 2,5-násobok mesačného poplatku, čím zabezpečíte pohodlné uhradenie prvej faktúry a tiež prípadných vyšších faktúr v budúcnosti (napríklad pri zvýšení paušálu alebo aktivácii ďalších služieb), ktoré už budú bez ďalších starostí uhrádzané automaticky.

V prvej faktúre máte účtované obdobie mesačného paušálu, ktoré je zložené z dvoch častí:

 • obdobie od aktivácie služby do konca vášho účtovného obdobia,
 • predplatné na ďalšie mesačné obdobie.

Vo faktúre sa tieto dve časti sčítajú aj s prípadnými poplatkami za aktiváciu služieb, a preto vo výsledku môže byť vaša prvá faktúra vyššia, ako očakávate.

Upozornenie: Faktúru môžete dostať aj po viac ako 30 dňoch od aktivácie služieb.

Účtovanie služby sa spustí až po jej skutočnom zriadení vo vašej domácnosti. Prvá faktúra bude vystavená až na začiatku účtovného obdobia. Účtovné obdobie je určené pri aktivácii služby, jeho zistenie je možné v našej zákazníckej zone Môj Orange.

Ak u nás využívate aj iné služby (paušál, iný internet, alebo TV) pod rovnakým variabilným symbolom, ostane účtovné obdobie rovnaké ako na týchto službách a faktúra vám bude doručená spoločne.

Ak ide o zariadenie, ktoré máte v prenájme, garantujeme výmenu zariadenia na predajnom mieste bez poplatku. Na zariadenia zakúpené v hotovosti poskytujeme štandardnú záruku 2 roky.

Orange nemá službu, v ktorej by limitoval pripojenie používateľov. Limitovať prístup k vybraným  stránkam a službám je možné prostredníctvom rozhrania routera. Naše zariadenie umožňuje nastavenie prístupov v nastaveniach Security – Parental Control.

Informácie o zariadeniach nájdete aj na našom webe, pričom telefonická podpora je k dispozícii na Expert linke 14 905 (+421 917 905 905). Na Expert linke Vám naši odborníci radi pomôžu počas pracovných dní a sobôt od 08:00 do 21:00 (cena hovoru je 0,60 € /min.).

To nás mrzí. Povedzte nám prosím, čo vám na stránke chýbalo:
Ak od nás potrebujete odpoveď, kontaktuje nás priamo.