Platba cez inkaso

Nezaťažujte sa zbytočne splatnosťou faktúry a zriaďte si inkaso. Platba vám odíde z vášho účtu každý mesiac, čo je pre vás pohodlné a bez zbytočných starostí.

1. Vyplňte online žiadosť o zriadenie inkasa

Po odoslaní žiadosti najneskôr do 48 hodín vám bude doručená SMS správa o úspešnosti nastavenia automatickej platby.

2. Súhlas so zriadením inkasa

Následne vo svojej banke alebo prostredníctvom internet bankingu zadajte súhlas s inkasom, pre ktoré použite číslo mandátu (UMR) a identifikátor príjemcu platby (CID), ktoré sme vám zaslali v SMS správe.

Inkaso v blížiacej sa splatnosti

Pokiaľ si súhlas v banke vybavujete v čase blížiacej sa splatnosti vašej poslednej vystavenej faktúry, je potrebné vedieť, že:

 • Keď je splatnosť faktúry od aktuálneho dátumu viac ako 5 dní a v banke už máte nastavený dostatočný limit pre úhradu, platba bude zrealizovaná inkasom. Platobný príkaz na inkaso totiž do banky zasielame 5 pracovných dní pred splatnosťou faktúry.
 • Ak je však splatnosť vašej faktúry menej ako 5 dní pred splatnosťou, môže sa stať, že táto platba ešte nebude inkasom zrealizovaná. V tomto prípade je potrebné využiť poslednýkrát akýkoľvek iný spôsob úhrady faktúry.

Nezabudnite si vo vašej banke zadať súhlas s inkasom, inak nebude spôsob platby inkasom aktívny.

Inkaso pre právnické osoby

Ak si želáte nastaviť inkaso a ste právnická osoba, môžete požiadať o nastavenie automatickej úhrady vašich faktúr, na ktoromkoľvek našom predajnom mieste.

 1. 1

  Údaje pre zriadenie

  Potrebujete k tomu: Občiansky preukaz a číslo účtu (z ktorého budú platby zrealizované).

 2. 2

  Navštívte predajňu Orange

  Predajca vám vystaví oficiálnu žiadosť o inkaso na základe vášho občianskeho preukazu a čísla účtu.

 3. 3

  Schválenie vo vašej banke

  Túto zmluvu zoberiete do svojej banky a na základe nej budú faktúry uhrádzané každý mesiac úplne automaticky.