Digitálna faktúra

Pre všetkých zákazníkov s hlasovým telefónnym číslom prinášame službu Digitálna faktúra ako okamžité zobrazenie faktúry priamo v telefóne s interaktívnym prehľadom položiek k jednotlivým telefónnym číslam.

laptop mobil tablet

Digitálna faktúra je nová forma zobrazenia, je to inovácia a jednoduchosť v jednom, ktorá poskytuje:

 • bezplatný prehľad o faktúrach
 • jednoduché prezeranie jednotlivých položiek
 • úhradu faktúry - pre hlavné (master) telefónne číslo sa zobrazia faktúry za celý variabilný symbol, ktoré je možné rýchlo a jednoducho uhradiť

Najľahší a najrýchlejší prístup k vašej faktúre:

 • digitálna faktúra vám príde priamo do SMS/e-mailu
 • kliknete na odkaz
 • otvorí sa vaša digitálna faktúra

Čo nájdete v digitálnej faktúre:

 • v digitálnej faktúre sa zobrazuje prvofaktúra, teda faktúra za zakúpené zariadenie, vaša mesačná faktúra za paušál, splátky za zariadenia ale aj dobropis či ťarchopis
 • benefity a prekvapenia pre zákazníkov Orangeu

Pravidelné používanie je úplne jednoduché:

 • otvára sa v internetovom prehliadači zariadenia
 • prihlásenie - po prvýkrát sa jednoducho prihlásite a už zostanete prihlásený

Zaujíma Vás viac informácií o Digitálnej faktúre?

Digitálnu faktúru ponúkame v 2 podobách:

 • Je doručená na vaše hlavné (master) telefónne číslo

  • otvára sa v internetovom prehliadači zariadenia
  • v prípade, že vám posielame elektronické faktúry, je to číslo, ktoré ste si určili pre SMS notifikácie
  • ak vám aktuálne posielame papierové faktúry, o správne nastavenie hlavného telefónneho čísla na zasielanie môžete požiadať zavolaním na Zákaznícku linku 905

  Nájdete tu:

  • faktúry ku všetkým telefónnym číslam z vášho variabilného symbolu v internetovom prehliadači zariadenia
  • iné poplatky (upomienka, čiastočné obmedzenie poskytovaných služieb)
  • splátky za zariadenia
  • grafické znázornenie podielu jednotlivých telefónnych čísel na celkovej faktúre
  • dôležité informácie k úhrade (výška celkovej faktúry, dátum splatnosti, variabilný symbol zákazníka a pod.)
  • možnosť úhrady faktúry
  • vaše zákaznícke údaje (meno zákazníka, sídelnú adresu) a odkaz na prihlásenie do Zákazníckej zóny Zákazníckej zóny
  • naše kontaktné údaje a možnosť zadať otázku cez skrátený Kontaktný formulár

  Ako vám ju doručíme?

  • SMS správou na hlavné telefónne číslo s textom, v ktorom je odkaz: "Vážený zákazník, faktúru za posledné zúčtovacie obdobie si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúci odkaz."
  • Dostávate už Elektronickú faktúru? V tom prípade svoju Digitálnu faktúru nájdete okrem SMS správy aj v priloženom odkaze e-mailu Elektronickej faktúry s textom: "Zasielame Vam digitalnu fakturu za predchadzajuce zúčtovacie obdobie. Pre otvorenie faktury staci kliknut na obrazok nizsie."