Zoznam príjemcov osobných údajov

Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vl. č. 1142/B pri spracúvaní osobných údajov ako prevádzkovateľ môže poskytnúť/sprístupniť osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom:

A) na poštové, prepravné, logistické a archivačné účely

 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498
 • M.A.Rent, v.o.s., Haličská cesta 76, 984 01 Lučenec, IČO: 36 038 938
 • Cromwell, a.s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 353 746
 • STAHL REISEN, spol. s.r.o., 29. augusta 9, 036 01 Martin
 • Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890
 • Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217

B) na účely bezpečnosti a správy IT systémov a zabezpečenia infraštruktúry

 • Orange CorpSec, spol. s.r.o., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 916 877
 • FLEX-IS, spol. s.r.o., Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava, IČO: 34 127 682
 • DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 734
 • Orange SA, 8 Rue Olivier de Serres, 75015 Paris,
 • Ericsson Slovakia, spol. s.r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO: 31 344 046
 • SOFTEC, spol. s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 00 683 540
 • Tempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava II, IČO: 31 326 650
 • QVS, s.r.o., Horné Záhrady 683/19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 529 295
 • ALCASYS Slovakia, a.s., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 35 879 335
 • Millennium, spol. s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 781 271
 • Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Pribinova 19/7828, 811 09 Bratislava, IČO: 45 650 276
 • Quadient Czech, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 278 72 521
 • ADASTRA, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 874 244
 • I.S.D.D. plus, s.r.o., Pažítková 5, 821 01 Bratislava, IČO: 35 774 720
 • QBSW, a.s., Prievozská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 35 798 297
 • COPESTREAM, s.r.o., Gejzu Dusíka 48, 917 08 Trnava, IČO: 43 968 457
 • Ing. Denisa Gálová SILCOM, Krásna 1091/47, 924 01 Galanta, IČO: 41 214 340
 • Art Real consulting, s.r.o., Selčianska cesta 607/5F, 976 11 Selce, IČO: 48 203 050
 • System4u, a.s., Lidická 1879/48, Černá Pole - 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 26 945 231
 • Ing. Róbert Haspra, Žatevná 12, 841 01 Bratislava, IČO: 34 393 013
 • AWE TRADE, s.r.o., 298, 017 04 Považské Podhradie, IČO: 36 006 122
 • Crux information technology group, s.r.o., Súmračná 12, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 979 891
 • Unicorn Systems SK, s.r.o., Central 5, Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, IČO: 35 771 917
 • Zaraguza, s.r.o., Majerníkova 8, 841 05 Bratislava, IČO: 44 399 022
 • SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava, IČO: 35 955 678
 • x-efficency, s.r.o., Čajkovského 5, 811 04 Bratislava, IČO: 46 476 610
 • TITANS freelancers, s.r.o., Jégého 16999/8, 821 08 Bratislava, IČO: 470 472 24
 • EVOKE, s.r.o., Na Brehu 23, 040 18 Košice - mestská časť Krásna, IČO: 36 789 828
 • Cognexa Solutions, s.r.o., Pernerova 676/51, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 055 30 202
 • AHV Project Management, spol. s.r.o., Tatranská 17, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 632 082
 • Ing. Peter Brondoš, 117, 044 42 Hrašovík, IČO: 45579784
 • MIVAR, spol. s.r.o., Rudlovská cesta 98, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 638 188
 • JUDr. Beáta Rusová, Jesenského 220/11, 972 71 Nováky, IČO: 42 021 430
 • Daniel Gamrot, Španielova 923/17, 708 00 Ostrava - Poruba, Česká republika, IČO: 00 744 808
 • Cognexa, s.r.o., Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 055 30 202
 • ZTE CZECH, s.r.o., organizačná zložka, Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 44 789 505
 • Ing. Viliam Burtovský, Jarná 1164/11, 040 01 Košice, IČO: 41 428 579
 • Negotiators, s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 045 918
 • Patrik Regásek – NELCOM, Chrobáková 39, 841 02 Bratislava, IČO: 37 334 808
 • Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36 653 373
 • Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warsaw, registered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Department for the National Court Register, under the entry 0000010681, REGON (Statistical ID): 012100784
 • M-Tel, s.r.o. Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 36 172 961
 • I.T.A. TELECOM SLOVAKIA, s.r.o., Nové záhrady I 13A, 821 05 Bratislava, IČO: 35 700 050
 • DelCom Slovakia, s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 732 512
 • IC TEC, s.r.o., Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 051 489
 • HAKO, a.s., Štefánikova 1361/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 378 186
 • MICHLOVSKÝ, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO: 36 230 537
 • SUPTel, a.s., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, IČO: 35 824 425
 • MMTEL, spol. s.r.o., 31351743, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, IČO: 50 005 669
 • GSM1, s.r.o., 45951187, Hlavná 677/94, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 45 951 187
 • T4H, s.r.o., 45979740, Hutnícka 22, 040 01 Košice, IČO: 45 979 740
 • MOBIL Tec Servis, s.r.o., 36424099, Osloboditeľov 4, 036 01 Martin, IČO: 36 424 099
 • VVTech, s.r.o., 36751430, Hviezdoslavova 1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 751 430
 • Mobil Centrum, spol. s.r.o., T. G. Masaryka 14/A, 984 01 Lučenec, IČO: 36 036 854
 • ESC sk, s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava, IČO: 46 616 560
 • TV-AV Elektronic, s.r.o., Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina, IČO: 31 587 330
 • Servis Mobilov, s.r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 47 663 961
 • Gradient ECM, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 31 367 232
 • CLEVERLANCE Slovakia, s.r.o., Prievozská 1978/6, 821 09 Bratislava, IČO: 35 942 487
 • QPP, a.s., Svätoplukova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 371 225
 • Lighting Beatle, Budyšínska 8, 831 03 Bratislava, IČO: 44 864 892
 • TRASK SOLUTIONS Slovakia, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 766 569

C) na účely call centra, prieskumné účely a marketingové účely

 • 2muse, s.r.o., Záborského 45, 831 03 Bratislava, IČO: 44 656 220
 • Customer Center, s.r.o., Záborského 45, 831 03 Bratislava, IČO: 46 984 887
 • IPSOS, s.r.o., Topolská 1591, 252 28 Černošice, Praha - západ, IČO: 267 38 902
 • LEOPARD PRODUCTION, s.r.o., Sreznevského 3, 831 03 Bratislava, IČO: 44 387 407
 • PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o., Hradné údolie 9/A, 811 01 Bratislava, IČO: 36 220 418
 • FILMSERVICE PRODUCTION, s.r.o., Palisády 42, 811 06 Bratislava, IČO: 35 966 939
 • CREATIVE PRO, a.s., Dlhé diely I. 13, 841 04 Bratislava, IČO: 35 968 702
 • Direct Marketing, a.s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 377 793
 • Art4, s.r.o., Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 36 869 716
 • 2create, s.r.o., Hálkova 9, 831 03 Bratislava, IČO: 35 937 483
 • Neopublic, s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 358 00 356
 • 2muse, s.r.o., Záborského 45, 831 03 Bratislava, IČO: 44 656 220
 • GfK Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 54 Bratislava, IČO: 00 602 272
 • Kantar Slovakia, s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 31 406 246
 • STAFFINO, s.r.o., Volgogradská 84, 080 01 Prešov, IČO: 47 645 407
 • E-MOTION, s.r.o., Betliarska 8/A, 851 07 Bratislava, IČO: 35 732 105
 • INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., Medená 5, 811 02 Bratislava, IČO: 31 360 742
 • Lighting Beetle, s.r.o., Budyšínska 8, 831 03 Bratislava, IČO: 44 864 892
 • Synovate, spol. s.r.o., Štefanovičová 134, 951 14 Štefanovičová, IČO: 36 776 947
 • MARKET VISION SLOVAKIA, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 949 376
 • Opinionway, 15 pl de la Republique, Paris 750 10, 43012678900055
 • Omnicom, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 36 363 383
 • ARTIN Solutions, s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 44 253 184
 • Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 805

D) na účely právneho a iného poradenstva a účel vymáhania

 • PwC Legal, s.r.o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 235 772
 • URBÁNI & Partners, s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 646 181
 • EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803
 • Bobák, Bollová a spol. s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35 855 673
 • BG Partners, s.r.o., Jakubovo námestie 1, 811 09 Bratislava, IČO: 47 249 561
 • Advokátska kancelária Branislava Máčaja, s.r.o., Bajkalská 5, 831 04 Bratislava, IČO: 46 759 875
 • MARSH EUROPE – organizačná zložka Slovensko, Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 726 141

E) na účely obchodného zastúpenia

 • ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza, IČO: 31 619 479
 • Alfacom, spol. s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany, IČO: 17 329 990
 • SATMO, s.r.o., Dominika Tatárku 16, 058 01 Poprad, IČO: 46 959 947
 • Ondrej ŠEBEN - ŠEKO SHOP, Jókaiho ul. 9, 945 01 Komárno, IČO: 30 378 478
 • HF Line, s.r.o., Stará cesta 417/31, 931 01 Šamorín-Mliečno, IČO: 31 414 281
 • ELSIG, s.r.o., Biela Voda 1054/11, 060 01 Kežmarok, IČO: 47 709 014
 • PMS, s.r.o., Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 712 841
 • HTK Mobile, s.r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 948 957
 • KASTELING, s.r.o., Komárnická 16955/11, 821 03 Bratislava, IČO: 36 429 911
 • Alpha Pro Tel, s.r.o., Rovná 11, 926 01 Sereď, IČO: 36 795 976
 • GHS Mobile, spol. s.r.o., Jeruzalemská 292/1, 917 01 Trnava, IČO: 36 772 500
 • GLOBAL MOBILE, s.r.o., Dominika Tatarku 4717/16, 058 01 Poprad, IČO: 53 461 746
 • N - Point, s.r.o., Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava, IČO: 36 656 682
 • VILSSON, s.r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 46 248 731
 • COM2BIZ SLOVENSKO, spol. s.r.o., Lipová 4987/1, 08001 Prešov IČO: 47 510 960

F) na účel partnerských služieb

 • MetLife Europe d.a.c., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 47 257 105
 • BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 534 978
 • Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04, IČO: 35 709 332
 • ESET, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31 333 532
 • CKM SYTS združenie pre študentov, mládež a učiteľov
 • Canal+ Distribution Slovakia s.r.o., Záhradnícka 30 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 806 514
 • LinkStation s.r.o., Melounová 520/4, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha, IČO 24 210 684

G) na účel Ples v opere

 • MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56 811 02 Bratislava, IČO: 31 325 645
 • exACtly, s.r.o. Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 46 515 470
 • Neopublic, s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 35 800 356

H) na účely poskytovania Telefónneho zoznamu účastníkov podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu službu v elektronickej forme a prevádzkovania Informačnej služby

 • Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076
 • Mediatel, spol. s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35 859 415
 • Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469