Zoznam príjemcov osobných údajov

Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 1142/B pri spracúvaní osobných údajov ako prevádzkovateľ môže poskytnúť/sprístupniť osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom:

A) na poštové, prepravné, logistické a archivačné účely


Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498


M.A.Rent, v.o.s., Haličská cesta 76, 984 01 Lučenec, IČO: 36 038 938


Cromwell a.s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 353 746


STAHL REISEN, spol. s r.o., 29. augusta 9, 036 01 Martin


Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890


Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217


B) na účely bezpečnosti a správy IT systémov a zabezpečenia infraštruktúry


Orange CorpSec, spol. s r.o., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 916 877


FLEX-IS, spol. s r.o., Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava, IČO: 34 127 682


DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 734


Orange SA, 8 Rue Olivier de Serres, 75015 Paris,


Ericsson Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO: 31 344 046


SOFTEC, spol. s r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 00 683 540


Tempest, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava II, IČO: 31 326 650


QVS s.r.o., Horné Záhrady 683/19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 529 295


ALCASYS Slovakia, a.s., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 35 879 335


Millennium, spol. s r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 781 271


Atos IT Solutions and Services s.r.o., Pribinova 19/7828, 811 09 Bratislava, IČO: 45 650 276


Quadient Czech s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 278 72 521


ADASTRA, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 874 244


I.S.D.D. plus, s.r.o., Pažítková 5, 821 01 Bratislava, IČO: 35 774 720


QBSW, a.s., Prievozská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 35 798 297


COPESTREAM, s.r.o., Gejzu Dusíka 48, 917 08 Trnava, IČO: 43 968 457


Ing. Denisa Gálová SILCOM, Krásna 1091/47, 924 01 Galanta, IČO: 41 214 340


Art Real consulting s.r.o., Selčianska cesta 607/5F, 976 11 Selce, IČO: 48 203 050


System4u a. s., Lidická 1879/48, Černá Pole - 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 26 945 231


Ing. Róbert Haspra, Žatevná 12, 841 01 Bratislava, IČO: 34 393 013


AWE TRADE s.r.o., 298, 017 04 Považské Podhradie, IČO: 36 006 122


Crux information technology group, s.r.o., Súmračná 12, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 979 891


Unicorn Systems SK s. r. o., Central 5, Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, IČO: 35 771 917


Zaraguza, s. r. o., Majerníkova 8, 841 05 Bratislava, IČO: 44 399 022


SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava, IČO: 35 955 678


x-efficency, s.r.o, Čajkovského 5, 811 04 Bratislava, IČO: 46 476 610


TITANS freelancers, s.r.o., Jégého 16999/8, 821 08 Bratislava, IČO: 470 472 24


EVOKE s.r.o., Na Brehu 23, 040 18 Košice - mestská časť Krásna, IČO: 36 789 828


Cognexa Solutions s.r.o., Pernerova 676/51, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 055 30 202


AHV Project Management, spol. s r. o., Tatranská 17, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 632 082


Ing. Peter Brondoš, 117, 044 42 Hrašovík, IČO: 45579784


MIVAR, spol. s r.o., Rudlovská cesta 98, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 638 188


JUDr. Beáta Rusová, Jesenského 220/11, 972 71 Nováky, IČO: 42 021 430


Daniel Gamrot, Španielova 923/17, 708 00 Ostrava - Poruba, Česká republika, IČO: 00 744 808


Cognexa s.r.o., Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 055 30 202


ZTE CZECH, s. r. o., organizačná zložka, Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 44 789 505


Ing. Viliam Burtovský, Jarná 1164/11, 040 01 Košice, IČO: 41 428 579


Negotiators, s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 045 918


Patrik Regásek – NELCOM, Chrobáková 39, 841 02 Bratislava, IČO: 37 334 808


Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36 653 373


Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warsaw, registered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Department for the National Court Register, under the entry 0000010681, REGON (Statistical ID): 012100784


M-Tel, s.r.o. Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 36 172 961


I.T.A. TELECOM SLOVAKIA, s.r.o., Nové záhrady I 13A, 821 05 Bratislava, IČO: 35 700 050


DelCom Slovakia, s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 732 512


IC TEC, s.r.o., Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 051 489


HAKO, a.s., Štefánikova 1361/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 378 186


MICHLOVSKÝ, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Pieštany, IČO: 36 230 537


SUPTel, a.s., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, IČO: 35 824 425


MMTEL, spol. s r. o., 31351743, Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, IČO: 50 005 669


GSM1, s. r. o., 45951187, Hlavná 677/94, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 45 951 187


T4H, s. r. o., 45979740, Hutnicka 22, 040 01 Košice, IČO: 45 979 740


MOBIL Tec Servis, s. r. o., 36424099, Osloboditeľov 4, 036 01 Martin, IČO: 36 424 099


VVTech, s. r. o., 36751430, Hviezdoslavova 1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 751 430


Mobil Centrum, spol. s r. o., T. G. Masaryka 14/A, 984 01 Lučenec, IČO: 36 036 854


ESC sk, s. r. o., Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava, IČO: 46 616 560


TV-AV Elektronic s.r.o., Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina, IČO: 31 587 330


Servis Mobilov,s.r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava,IČO: 47 663 961


Gradient ECM s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 31 367 232


CLEVERLANCE Slovakia, s.r.o., Prievozská 1978/6, 821 09 Bratislava, IČO: 35 942 487


QPP, a.s., Svätoplukova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 371 225


Lighting Beatle, Budyšínska 8, 831 03 Bratislava, IČO: 44 864 892


TRASK SOLUTIONS Slovakia s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08, IČO: 36 766 569

C) na účely call centra, prieskumné účely a marketingové účely


2muse, s.r.o., Záborského 45, 831 03 Bratislava, IČO: 44 656 220


Customer Center, s.r.o., Záborského 45, 831 03 Bratislava, IČO: 46 984 887


IPSOS s.r.o., Topolská 1591, 252 28 Černošice, Praha - západ, IČO: 267 38 902


LEOPARD PRODUCTION, s.r.o., Sreznevského 3, 831 03 Bratislava, IČO: 44 387 407


PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o., Hradné údolie 9/A, 811 01 Bratislava, IČO: 36 220 418


FILMSERVICE PRODUCTION, s.r.o., Palisády 42, 811 06 Bratislava, IČO: 35 966 939


CREATIVE PRO a.s., Dlhé diely I. 13, 841 04 Bratislava, IČO: 35 968 702


Direct Marketing, a.s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 377 793


Art4, s. r. o., Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 36 869 716


2create, s.r.o., Hálkova 9, 831 03 Bratislava, IČO: 35 937 483


Neopublic s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 358 00 356


2muse, s.r.o., Záborského 45, 831 03 Bratislava, IČO: 44 656 220


GfK Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 54 Bratislava, IČO: 00 602 272


Kantar Slovakia s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 31 406 246


STAFFINO s. r. o., Volgogradská 84, 080 01 Prešov, IČO: 47 645 407


E-MOTION s.r.o., Betliarska 8/A, 851 07 Bratislava, IČO: 35 732 105


INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., Medená 5, 811 02 Bratislava, IČO: 31 360 742


Lighting Beetle s.r.o., Budyšínska 8, 831 03 Bratislava, IČO: 44 864 892


Synovate spol. s r.o., Štefanovičová 134, 951 14 Štefanovičová, IČO: 36 776 947


MARKET VISION SLOVAKIA s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 949 376


Opinionway, 15 pl de la Republique, Paris 750 10, 43012678900055


Omnicom, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 36 363 383


ARTIN Solutions, s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 44 253 184


Crystal Call, a. s., Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 805

D) na účely právneho a iného poradenstva a účel vymáhania


PwC Legal, s.r.o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 235 772


URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 646 181


EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803


Bobák, Bollová a spol. s r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35 855 673


BG Partners, s. r. o., Jakubovo námestie 1, 811 09 Bratislava, IČO: 47 249 561


Advokátska kancelária Branislava Máčaja, s.r.o., Bajkalská 5, 831 04 Bratislava, IČO: 46 759 875


MARSH EUROPE – organizačná zložka Slovensko, Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 726 141

E) na účely obchodného zastúpenia


ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza, s.r.o. IČO: 31 619 479


Alfacom spol. s r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany, IČO: 17 329 990


SATMO s.r.o., Dominika Tatárku 16, 058 01 Poprad, IČO: 46 959 947


Ondrej ŠEBEN - ŠEKO SHOP, Jókaiho ul. 9, 945 01 Komárno, IČO: 30 378 478


HF Line s.r.o., Stará cesta 417/31, 931 01 Šamorín-Mliečno, IČO: 31 414 281


ELSIG s.r.o., Biela Voda 1054/11, 060 01 Kežmarok, IČO: 47 709 014


PMS, s.r.o., Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 712 841


HTK Mobile s.r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 948 957


KASTELING, s.r.o., Komárnická 16955/11, 821 03 Bratislava, IČO: 36 429 911


Alpha Pro Tel s.r.o., Rovná 11, 926 01 Sereď, IČO: 36 795 976


GHS Mobile, spol. s r.o., Jeruzalemská 292/1, 917 01 Trnava, IČO: 36 772 500


GLOBAL MOBILE, s. r. o., Dominika Tatarku 4717/16, 058 01 Poprad, IČO: 53 461 746


N - Point s.r.o., Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava, IČO: 36 656 682


VILSSON s. r. o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 46 248 731


COM2BIZ SLOVENSKO spol. s r.o., Lipová 4987/1, 08001 Prešov IČO: 47 510 960

F) na účel partnerských služieb


Poisťovňa Cardif Slovakia a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36 534 978


Generali Poisťovňa, a. s. , Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04, IČO: 35 709 332


ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratsilava, IČO: 31 333 532


CKM SYTS združenie pre študentov, mládež a učiteľov

G) na účel Ples v opere


MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56 811 02 Bratislava, IČO: 31 325 645


exACtly, s.r.o. Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 46 515 470


Neopublic s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 35 800 356

H) na účely poskytovania Telefónneho zoznamu účastníkov podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu službu v elektronickej forme a prevádzkovania Informačnej služby


Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076


Mediatel spol. s r. o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35 859 415


Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469