Súhlasy obchodných zástupcov

Súhlasy potrebné pre záujemcov o prácu u našich obchodných zástupcov, prevádzkujúcich predajné miesta Orange.