Darujme starým mobilom druhý život tým, že ich zrecyklujeme

Prineste ich na predajňu a za každý prispejeme 50 centami Centru environmentálnych aktivít.

Prineste ich na predajňu a za každý prispejeme 50 centami Centru environmentálnych aktivít.

Prečo recyklujeme mobilné telefóny?

 • muž držiaci graf vychádzajúci z tabletu a motýľ
  Mobil váži približne 120 g. Na jeho výrobu však spotrebujeme až 70 kg materiálov.
 • zemeguľa omotaná káblom z telefónu s krídlami
  Materiály používané na výrobu mobilov precestujú svet až 4-krát, než konečne skončia v našich rukách.
 • sediaci muž s mobilom a bežiaci pás s mobilmi
  Stále sa snažíme svoje mobily vylepšovať. Takáto výroba však vôbec neprospieva životnému prostrediu.
 • trčiaca ruka držiaca mobil z kôpky mobilov
  Tisícky mobilov ležia nečinne v našich zásuvkách, pričom by sme ich mohli jednoducho zrecyklovať.
 • Mobil váži približne 120 g. Na jeho výrobu však spotrebujeme až 70 kg materiálov.
 • Materiály používané na výrobu mobilov precestujú svet až 4-krát, než konečne skončia v našich rukách.
 • Stále sa snažíme svoje mobily vylepšovať. Takáto výroba však vôbec neprospieva životnému prostrediu.
 • Tisícky mobilov ležia nečinne v našich zásuvkách, pričom by sme ich mohli jednoducho zrecyklovať.

Ako ešte môžeme pomôcť?

graf s množstvom ilustrácií
ruky a mobil

Vyberte si mobil šetrne k životnému prostrediu

mobil odpojený z elektriky a mesiac

Aj váš mobil si potrebuje v noci pospať. Len čo sa batéria nabije na 100% odpojte ho.

obrovský mobil v procese aktualizácie a vedľa sediaci muž s mobilom v ruke

Mobil udržíte v lepšej kondícii vďaka jednoduchému triku - pravidelne aktualizujte softvér.

mobil s nohami a rukami okolo ktorého sa točia ikony aplikácií

Aj mobil si zaslúži oddych zatvorte všetky aplikácie, ktoré nepoužívate.

prasknutý mobil v ruke

Najekologickejší mobil pre planétu je ten, ktorý máte už teraz. Používajte ho čo najdlhšie.

vypnutá wifi na mobile

Vypnite Bluetooth aj Wi-Fi, keď ich nepoužívate. Výrazne tak predĺžite životnosť batérie.

žena na krídle lietadla zobrazená na mobile

Oddychujte spoločne so svojím mobilom. Počas spánku aktivujte letový režim.

Staré mobily zbierame aj na školách

Školy, ktoré sa do programu zapoja, nielen pomôžu ochrane životného prostredia, tie najaktívnejšie navyše môžu získať:

 • finančný dar v hodnote 3000 €, 2000 € alebo 1000 € na ďalšie zelené projekty ochrany alebo obnovy životného prostredia vo svojom okolí alebo na zveľadenie verejných priestorov v škole, meste alebo obci
 • 50 tabletov
 • odmeny pre usilovných učiteľov

Súťaž trvá od 7. septembra do 31. októbra 2020. Podmienky, ako sa do nej zapojiť, nájdu školy na webe programu Recyklohry. Túto motivačnú súťaž zastrešuje prostredníctvom recyklačného programu Recyklohry spoločnosť ASEKOL SK už po druhý raz.

Pravidlá súťaže
Recyklohry logo

Všetci sme zodpovední za ochranu planéty

Aj my v chceme svojou časťou prispieť a preto sme sa v rámci stratégie Skupiny Orange Engage 2025 zaviazali splniť ciele udržateľného rozvoja o 10 rokov skôr dosiahnutím čistých nulových emisií do roku 2040, a to aj napriek exponenciálnemu nárastu využitia dát.

Spoločne pracujme na vybudovaní zodpovednejšieho a rovnocenného sveta.

Zistiť viac
ľudia s info bublinkami

Predstavujeme vám Centrum environmentálnych aktivít

Centrum environmentálnych aktivít vzniklo v roku 1994 a združuje ľudí so záujmom o životné prostredie a o zvyšovanie kvality života na Slovensku so snahou:

 • napomáhať rozširovaniu ekologicky únosného spôsobu života
 • zvýšiť environmentálne povedomie verejnosti, s dôrazom na žiakov a študentov
 • zaujímať stanoviská k problémom kvality života a životného prostredia a podieľať sa na ich riešení
 • zaktivizovať ľudí, ktorí si uvedomujú globálne aj lokálne problémy a pomôcť im v snahe prispieť k riešeniu týchto problémov
Viac o činnosti
logo centrum environmentálnych aktivít

Podporené organizácie