Orange v roku 2021: Stabilné výnosy, dvojciferný rast počtu zákazníkov fixných aj konvergentných služieb, úspešný štvrtý kvartál

Orange v roku 2021: Stabilné výnosy, dvojciferný rast počtu zákazníkov fixných aj konvergentných služieb, úspešný štvrtý kvartál

K 31. decembru 2021 evidoval Orange 292 tisíc zákazníkov pevného internetu prostredníctvom technológií FTTH, DSL a fixného LTE, čo predstavuje takmer 17-percentný medziročný nárast. Naďalej rástol aj segment TV služieb, o takmer 24 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Popri náraste počtu zákazníkov fixných služieb zaznamenal Orange aj nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, čiže mobilné a fixné služby v jednom balíku. Ich počet k 31. decembru 2021 medziročne stúpol o 27 % a dosiahol takmer 151 tisíc. Celkové výnosy Orangeu za rok 2021 dosiahli výšku 542 mil. eur, čo predstavuje mierny medziročný nárast o 0,2 %.

Orange vie, že zákazníci od svojho operátora očakávajú viac ako len jednu službu, očakávajú kvalitné riešenia, ktoré zodpovedajú špecifickým potrebám ich domácnosti alebo firmy. Strategicky sa preto dlhodobo orientuje na konvergenciu, teda mobilné a fixné služby v jednom balíku, ktorú považuje za kľúčovú pre dlhodobý úspech akéhokoľvek telekomunikačného hráča.

"Všetky kroky, ktoré sme v roku 2021 realizovali, či už to boli atraktívne marketingové ponuky s pridanou hodnotou pre zákazníka, alebo rozširovanie dostupnosti našich služieb, primárne fixných, nám pomáhajú naše postavenie v konvergencii neustále posilňovať. Zákazníci pozitívne vnímajú výhody spájania služieb u jedného operátora a očakávame, že tento trend bude na trhu pokračovať aj v budúcnosti. Som veľmi rád, že sa nám v našej strategickej oblasti darí, dôkazom čoho je aj viac než 30-tisíc nových zákazníkov, ktorí sa v roku 2021 rozhodli si spojiť svoje služby do jedného balíka a využívať tak služby v najkvalitnejšej a najdostupnejšej sieti, mobilnej a fixnej zároveň," hodnotí rok 2021 generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Federico Colom.

Popri náraste počtu zákazníkov konvergentných služieb, či fixného internetu považuje Orange za významný aj nárast na trhu televíznych služieb. Stojí za nim aj uvedenie nového 4K smart set-top boxu ako platformy pre budúci rozvoj TV služieb a zatraktívnenie TV obsahu, predovšetkým prémiového športového.

Získanie už druhého ocenenia v poradí za najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku považuje Orange za významné uznanie svojej snahy prinášať zákazníkom tú najvyššiu kvalitu. Tú si zákazníci môžu vychutnať nielen v mobilnej, ale aj v pevnej sieti s najväčším pokrytím na Slovensku. Mobilná 4G sieť je dostupná pre 99,1 % populácie Slovenska vo všetkých 141 mestách a 2 225 obciach na Slovensku, pričom rýchlosti do 300 Mbit/s vďaka pokrytiu 4G+ si môže užívať takmer 55 % populácie. Služby fixnej siete môže využívať 1,8 mil. domácností, čo predstavuje až 97,2 % domácností na Slovensku, pričom optická sieť od Orangeu je dostupná pre 567 989 domácností v 69 mestách a optické služby od Orangeu poskytované prostredníctvom partnerských sietí sú dostupné pre 454 951 domácností v 503 mestách a obciach na Slovensku.

Takmer 58 % medziročný nárast mobilnej dátovej prevádzky v roku 2021 nie je žiadnym prekvapením, práve naopak, kopíruje trendy zákazníckeho správania, ktorému dominuje neustála potreba byť online a s tým súvisiaca zvýšená spotreba dát. Z celkového objemu 66,68 mil. GB bolo 88,5 % prenesených v 4G sieti, čo predstavuje medziročný nárast takmer 61 %. Vo vysokorýchlostnej 5G sieti zákazníci od jej spustenia v máji 2021 preniesli 107,02 tis. GB dát. Práve spustenie vysokorýchlostnej 5G siete, ktorá so sebou prináša vyšší komfort z poskytovaných služieb a ešte lepšiu zákaznícku skúsenosť, považuje Orange za jeden z najzásadnejších momentov roku 2021 v mobilnom segmente.

Orange k 31.12.2021 celkovo evidoval 2,478 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb, z čoho takmer 1,9 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb. Priemerný výnos na zákazníka (ARPU) sa medziročne zvýšil o 10,7 % a dosiahol 12,30 €. Stoji za tým predovšetkým vyčistenie portfólia mobilných hlasových služieb a deaktivácia neaktívnych SIM kariet. Pre služby Orangeu sa za uplynulých 12 mesiacov rozhodlo 66 335 nových zákazníkov, ktorí si preniesli svoje číslo od konkurenčných operátorov. Počet zákazníkov, ktorí sa v rovnakom období rozhodli uprednostniť služby ostatných operátorov, medziročne klesol o 22 % a len mierne prekročil 70 000.

Orange dosiahol výnosy vo výške 542 mil. eur

Výnosy v poslednom kvartáli roku 2021 sa oproti poslednému kvartálu roku 2020 zvýšili o 2,6 % a dosiahli 148 mil. eur. Celkové výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 31.12.2021 vykazované podľa štandardov IFRS 15 sa medziročne zvýšili o 0,2 % dosiahli výšku 542 miliónov eur. Za týmto miernym nárastom stojí predovšetkým nárast výnosov z predaja zariadení, ktorý sa medziročne za 12 mesiacov zvýšil o takmer 2 %, pričom ich nárast v poslednom kvartáli bol viac než 8 %. Napriek miernemu nárastu výnosov zaznamenal Orange mierny 0,6–percentný pokles zisku EBITDAaL, ktorý bol spôsobený najmä zvyšujúcim sa tlakom na vstupné náklady.

Výnosy

Finančné ukazovatele (v mil. eur) k 31.12.2020 k 31.12.2021 medziročná zmena
Celkové výnosy 541 542 0,2 %
výnosy zo služieb 424 423 -0,3 %
výnosy zo zariadení 117 119 1,8 %
EBITDAaL 196 195 -0,6 %


Zákazníci

Počty zákazníkov (v tis.) k 31.12.2020 k 31.12.2021 medziročná zmena
Mobilné služby 2 552 2 478 -2,9 %
predplatené karty 345 314 -9,0 %
fakturované služby bez M2M 1 943 1 881 -3,1 %
M2M služby 264 283 7,1 %
Pevný internet 250 292 16,9 %
TV služby* 132 161 23,6 %
Konvergentné služby 118 151 27,2 %

* počet aktivovaných TV služieb (FTTx TV, DTH, xDSL TV a OTT TV)