Spolu a zodpovedne aj v telekomunikačnej sieti

Spolu a zodpovedne aj v telekomunikačnej sieti

Orange radí, ako zvládnuť situáciu počas týchto dní

Súčasná situácia vo svete ale aj na Slovensku ukazuje neuveriteľnú spolupatričnosť ľudí. Vzájomná pomoc, prejavy vďaky tým, ktorí pomáhajú v prvých líniách ale aj vyzývanie na zodpovednosť voči iným sa prejavuje v mnohých smeroch. Orange do tohto celého vnáša aj pohľad telekomunikačného operátora a okrem benefitov pre zákazníkov na uľahčenie situácie prináša aj výzvu na efektívne používanie telekomunikačných služieb v tejto kritickej dobe.

Je to tak. Všetci sme ohľaduplnejší a snažíme sa tak spolu prekonať obdobie, ktoré okrem pozitívnych aspektov na správanie sa ľudí prinieslo najmä neľahké chvíle pre celú spoločnosť. Byť zodpovedným k iným a akceptovať nariadenia odborníkov prízvukujú mnohí. K týmto odporúčaniam sa pridáva aj Orange, ktorý chce apelovať na racionálne a zodpovedné využívanie aj telekomunikačných služieb. Cieľom je vysvetliť ľuďom, že spolu môžeme efektívne rozvrhnúť naše telekomunikačné potreby počas celého dňa a tým minimalizovať nápor na telekomunikačnú prevádzku a zabezpečiť tak jej fungovanie pre všetkých.

Spolu a zodpovedne v sieti najvyššej kvality

Samozrejme platí, že Orange v rámci svojich technických a kapacitných možností robí maximum pre to, aby sieť fungovala. V súčasnosti jeho infraštruktúra zvláda aktuálny nápor požiadaviek bez problémov a pri zachovaní plnej kvality pre zákazníkov. Podpora a zodpovedný prístup ľudí však pomôžu udržať tento stav aj počas najnáročnejších dní, ktoré nás čakajú.

Ako môžeme zodpovedne a efektívne využívať telekomunikačné služby?

Internet a dáta:

 • počas pobytu doma, keď máte pevný domáci internet, nezabudnite si skontrolovať, či máte svoje zariadenia – mobil, tablet, počítač pripojené na domácu Wi-Fi sieť, pripadne si mobilné dáta vypnite úplne a zapínajte ich len v prípade, ak idete nevyhnutne von;

 • ak využívate mobilné dáta počas dňa a primárne, ak pracujete z domu, sťahujte iba tie dokumenty alebo súbory, ktoré skutočne potrebujete, a ak môžu počkať, sťahujte väčšie súbory v noci alebo v hodinách s menšou prevádzkou, ideálne medzi 20. hodinou večer a 8. hodinou ráno;

 • vždy, keď je to možné, vyhnite sa priamemu posielaniu súborov s veľkým objemom dát, ako sú napríklad videá alebo prezentácie;

 • posielajte odkazy alebo linky, kde sú tieto súbory uložené na sieti (napr. Google docs, Wetransfer, Úschovňa, Orange úložisko a iné);

 • ak je napriek všetkému nevyhnutné odoslať súbory s veľkým objemom, komprimujte ich alebo uložte vo formáte, ktorý ma menší objem dát (napríklad z ppt do pdf);

 • používajte nástroje na spoluprácu - napríklad Teams alebo Slack, a ak je to možné, nie vždy s videom;

 • vyhnite sa posielaniu alebo odpovedaniu na hromadné e-maily;

 • optimalizujte svoju prevádzku a fungovanie podľa toho, čo skutočne potrebujete v danom čase - e-maily, práca, tele-konferencie, školské a vzdelávacie aplikácie, prístup k informáciám či nástroje pre voľný čas, videohry, live streaming, prehrávanie videa – zvážte, či nie je možné nechať si tieto aktivity na hodiny s menšou prevádzkou.

Volania a správy:

 • využívajte chatovacie aplikácie a sociálne média, cez ktoré si môžete písať, telefonovať aj uskutočňovať videohovory.

 • využívajte SMS správy;

 • v prípade hlasových hovorov cez mobilnú sieť počas dňa, kedy je sieť najviac vyťažená, volajte krátko a stručne, dlhšie hovory si nechávajte na večerné, nočné a skoré ranné časy;

Ďakujeme vám. Spolu vieme zabezpečiť, že toto náročné obdobie strávime ľahšie a so všetkými službami, ktoré potrebujeme.