Prvý kvartál 2024 v Orangei v znamení ďalšieho rozvoja mobilných aj optických sietí s cieľom prinášať najlepšiu zákaznícku skúsenosť

Prvý kvartál 2024 v Orangei v znamení ďalšieho rozvoja mobilných aj optických sietí s cieľom prinášať najlepšiu zákaznícku skúsenosť

K 31. marcu 2024 evidoval Orange 187 tisíc zákazníkov využívajúcich pevný internet v optickej sieti, čo predstavuje viac než 9 % -ný medziročný nárast. Celkový počet zákazníkov pevného internetu dosiahol 324 tisíc, segment TV služieb 186 tisíc prístupov. Stabilizovaný bol aj počet zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, teda mobilné a fixné služby v jednom balíku. Ten ku koncu marca 2024 prekročil 182 tisíc. Celkové výnosy Orangeu za prvý kvartál 2024 dosiahli 140 mil. €.

„Uplynulý mesiac bol tým posledným, kedy naši zákazníci ešte mohli využívať služby v 3G sieti. Vo februári 2024 sme po 18 rokoch od spustenia oficiálne ukončili jej prevádzku. Tento strategický krok bol súčasťou širšieho plánu spoločnosti na zefektívnenie využívania spektra frekvencií a zameranie sa na rozvoj pokročilých 4G a 5G technológií. Tie zákazníkom prinášajú nové možnosti a ešte lepšiu zákaznícku skúsenosť. Dôležitou súčasťou plánu je aj zvýšenie pokrytia vysokorýchlostnej 5G siete až pre 80 % populácie SR do konca roka 2024,“ avizuje generálny riaditeľ Orangeu Mariusz Gatza.

Mobilná sieť Orangeu je považovaná za najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku. S pokrytím 99,1 % populácie v 141 mestách a 2 262 obciach je 4G sieť Orangeu zároveň najdostupnejšou sieťou na Slovensku. Rýchlosti do 300 Mbit/s vďaka pokrytiu 4G+ si môže užívať viac než 78 % populácie a rýchlosti až do 680 Mbit/s takmer 32 % populácie na Slovensku. Vysokorýchlostná 5G sieť je aktuálne dostupná pre 65,6 % populácie v 602 mestách a obciach na Slovensku.

Služby fixnej siete môže využívať 1,8 mil. domácností, pričom optická sieť od Orangeu je dostupná pre 593 544 domácností v 70 mestách a optické služby od Orangeu poskytované prostredníctvom partnerských sietí sú dostupné pre 637 909 domácností v 722 mestách a obciach na Slovensku.

Už tradične, aj v prvom kvartáli 2024 zaznamenal Orange nárast mobilnej dátovej prevádzky. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o 13,5 % viac dát, pričom viac než tretina z celkového objemu 30,73 mil. GB bolo prenesených v 5G sieti, čo predstavuje masívny, takmer 100 % -ný medziročný nárast.

Orange k 31.3.2024 celkovo evidoval 2,384 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb, z čoho viac než 1,8 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb. Pre mobilné hlasové služby Orangeu sa za uplynulé 3 mesiace rozhodlo takmer 13 000 nových zákazníkov, ktorí si preniesli svoje číslo od konkurenčných operátorov. Takmer rovnaký počet zákazníkov sa rozhodol uprednostniť služby iných operátorov, čo je o tretinu menej ako tomu bolo v rovnakom období uplynulého roka.

Rovnakú dôležitosť ako komerčným aktivitám dlhodobo venuje Orange pozornosť aj ich dopadom na životné prostredie. K 31.3.2024 prevádzkoval 490 vysielačov so solárnym napájaním, pričom z vlastnej produkcie obnoviteľných zdrojov vyrobil 240 MWh elektriny, čo predstavuje úsporu 32,4 ton CO2. Zároveň 70,79 % jeho spotrebovanej energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, čo predstavuje približne 1 838 ton CO2, ktoré Orange nevypustil do ovzdušia.

Orange dosiahol výnosy vo výške 140 mil. €

Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 31.3.2024 vykazované podľa štandardov IFRS 15 dosiahli 140 mil. € čo predstavuje medziročný pokles o 3,8 %. Celkový pokles tržieb bol spôsobený najmä poklesom tržieb z predaja zariadení a nerentabilnej tranzitnej prevádzky. Výnosy z predaja maloobchodných služieb sa medziročne zvýšili o 2,2 %.

Finančné ukazovatele

Finančné ukazovatele (v mil. €) Q1 2023 Q1 2024 medziročná zmena
Celkové výnosy 146 140 -3,8 %
výnosy zo služieb 113 111 -1,6 %
výnosy z maloobchodných služieb 99 102 2,2 %
výnosy zo zariadení 33 29 -11,2 %

Počty zákazníkov

Počty zákazníkov (v tis.) Q1 2023 Q1 2024 medziročná zmena
Mobilné služby 2 419 2 384 -1,5 %
predplatené karty 309 281 -9,0 %
fakturované služby bez M2M 1 827 1 829 0,1 %
M2M služby 284 274 -3,4 %
Pevný internet 321 324 0,8 %
optický internet 171 187 9,4 %
DSL internet 64 60 -5,5 %
FixLTE 86 76 -11,8 %
TV služby* 193 186 -3,6 %
Konvergentné služby 182 182 0,5 %

* počet aktivovaných TV služieb (FTTx TV, DTH, xDSL TV a OTT TV) vrátane 67 tisíc multiscreen prístupov