Spoločnosť Orange Slovensko v prvom kvartáli 2023: Pokračujúci trend rastu počtu zákazníkov fixných aj konvergentných služieb, nárast výnosov

Spoločnosť Orange Slovensko v prvom kvartáli 2023: Pokračujúci trend rastu počtu zákazníkov fixných aj konvergentných služieb, nárast výnosov

K 31. marcu 2023 evidoval Orange 321 tisíc zákazníkov pevného internetu, čo predstavuje viac než 7-percentný medziročný nárast. Segment TV služieb sa v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšil o 19 % a dosiahol 193 tisíc prístupov. Popri náraste počtu zákazníkov fixných služieb zaznamenal Orange aj nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, čiže mobilné a fixné služby v jednom balíku. Ich počet k 31. marcu 2023 medziročne stúpol o 13 % a prekročil 181 tisíc. Celkové výnosy Orangeu za prvý kvartál roku 2023 dosiahli výšku 146 mil. €.

„Poskytovať tú najvyššiu kvalitu a najvýhodnejší spôsob využívania služieb mobilnej a pevnej siete, či už z pohľadu ceny, množstva benefitov a celkovej hodnoty spolu s pozitívnou zákazníckou skúsenosťou je cesta, po ktorej sme sa už dávnejšie vybrali a kráčali sme po nej aj počas prvého kvartálu tohto roku. Som presvedčený, že práve toto smerovanie je správne a vďaka nemu dokážeme našich zákazníkov spoľahlivo a efektívne spájať s tým, na čom im najviac záleží,“ hodnotí prvé mesiace roka 2023 generálny riaditeľ Orangeu Mariusz Gatza.

Mobilná sieť Orangeu je vďaka opakovaným získaným oceneniam nezávislých spoločností považovaná za najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku, s pokrytím 99,1 % populácie v 141 mestách a 2 262 obciach je 4G sieť Orangeu zároveň najdostupnejšou sieťou na Slovensku. Rýchlosti do 300 Mbit/s vďaka pokrytiu 4G+ si môže užívať takmer 55 % populácie a rýchlosti až do 680 Mbit/s takmer 29 % populácie na Slovensku.

V úvodných mesiacoch roka sa Orange sústredil aj na rozširovanie svojej vysokorýchlostnej 5G siete, ktorá je aktuálne dostupná pre 36,2 % populácie v 160 mestách a obciach na Slovensku.

Služby fixnej siete môže využívať 1,8 mil. domácností, čo predstavuje až 97,3 % domácností na Slovensku, pričom optická sieť od Orangeu je dostupná pre 578 408 domácností v 70 mestách a optické služby od Orangeu poskytované prostredníctvom partnerských sietí sú dostupné pre 557 307 domácností v 614 mestách a obciach na Slovensku.

Už tradične, aj v prvom kvartáli 2023 zaznamenal Orange nárast mobilnej dátovej prevádzky. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o takmer 37 % viac dát, pričom takmer 79 % z celkového objemu 27,07 mil. GB bolo prenesených v 4G sieti, čo predstavuje medziročný nárast 18,8 %. Masívny nárast zaznamenáva dátová prevádzka v 5G sieti, ktorá sa medziročne zvýšila 70 násobne, zákazníci v nej počas prvých troch mesiacov aktuálneho roka preniesli 5,3 mil. GB dát.

Orange k 31.3.2023 celkovo evidoval 2,419 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb, z čoho viac než 1,8 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb. Pre mobilné hlasové služby Orangeu sa za uplynulé 3 mesiace rozhodlo viac než 13 600 nových zákazníkov, ktorí si preniesli svoje číslo od konkurenčných operátorov. Počet zákazníkov, ktorí sa v rovnakom období rozhodli uprednostniť služby iných operátorov dosiahol takmer 17 000.

Orange dosiahol výnosy vo výške 146 mil. €

Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 31.3.2023 vykazované podľa štandardov IFRS 15 dosiahli 146 mil. €, čo predstavuje medziročný nárast o 11,4 %. Popri viac než 22 % náraste výnosov zo zariadení zaznamenal Orange aj nárast výnosov zo služieb, ktoré dosiahli 113 mil. €, čo je o 8,5% viac ako v predchádzajúcom roku.

Finančné ukazovatele (v mil. €)

Q1 2023 Q1 2022 medziročná zmena
Celkové výnosy 146 131 11,4 %
výnosy zo služieb 113 104 8,5 %
výnosy zo zariadení 33 27 22,3 %

Počty zákazníkov (v tis.)

Q1 2023 Q1 2022 medziročná zmena
Mobilné služby 2 419 2 496 -3,1 %
predplatené karty 309 329 -6,3 %
fakturované služby bez M2M 1 827 1 877 -2,6 %
M2M služby 284 291 -2,5 %
Pevný internet 321 300 7 %
TV služby* 193 163 19,1 %
Konvergentné služby 181 161 13 %

*počet aktivovaných TV služieb (FTTx TV, DTH, xDSL TV a OTT TV) vrátane 74,5 tisíc multiscreen prístupov