Orange v prvom polroku 2023: Pokračujúci nárast počtu zákazníkov fixných a konvergentných služieb, nárast výnosov

Orange v prvom polroku 2023: Pokračujúci nárast počtu zákazníkov fixných a konvergentných služieb, nárast výnosov

K 30. júnu 2023 evidoval Orange 323 tisíc zákazníkov pevného internetu, čo predstavuje 2‑percentný medziročný nárast. Naďalej rástol aj segment TV služieb. Ten sa v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšil o 2 % a dosiahol 191 tisíc prístupov. Popri náraste počtu zákazníkov fixných služieb zaznamenal Orange aj nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, teda mobilné a fixné služby v jednom balíku. Ich počet k 30. júnu 2023 medziročne stúpol o 6,7 % a prekročil 182 tisíc. Celkové výnosy Orangeu za prvý polrok 2023 vzrástli o takmer 6 % a dosiahli hodnotu 286 mil. €.

„To, že sa intenzívne sústredíme na naše základné priority, ktorými sú konektivita, zákaznícka skúsenosť a konvergencia, dokazujú aj aktivity a výsledky uplynulého polroka,“ bilancuje generálny riaditeľ Orangeu Mariusz Gatza. „Kľúčovým momentom posledného obdobia bola reorganizácia nášho portfólia paušálov, do ktorého sme významne pridali dáta a zároveň ho sprehľadnili a zjednodušili. Zákazníkom totiž chceme výber paušálov maximálne uľahčiť, ponúknuť im relevantné ponuky a zároveň zmysluplný dôkaz, že nám na nich záleží a súčasne ich za vernosť odmeňovať,“ dodáva generálny riaditeľ.

Popri zatraktívňovaní svojich komerčných ponúk sa Orange sústreďoval aj na rozširovanie vysokorýchlostnej 5G siete, aby si jej výhody mohlo užívať stále viac zákazníkov. Tá bola v prvom polroku dostupná už pre viac ako 40 % populácie SR, vďaka čomu sa operátor významne priblížil k dosiahnutiu svojho stanoveného cieľa, ktorým je jej dostupnosť pre polovicu populácie na Slovensku do konca roka 2023. Nielen budovanie 5G siete, ale aj výstavba vysielačov so solárnym napájaním významne akcelerovala v prvom polroku 2023. K 30.6.2023 Orange prevádzkoval už 341 vysielačov so solárnym napájaním, vďaka ktorým vyrobil 521,64 MWh a ušetril 71,99 ton CO2.

S pokrytím 99,1 % populácie v 141 mestách a 2 241 obciach je 4G sieť Orangeu najdostupnejšou sieťou na Slovensku. Rýchlosti do 300 Mbit/s vďaka pokrytiu 4G+ si môže užívať takmer 55 % populácie a rýchlosti až do 680 Mbit/s takmer 29 % populácie na Slovensku. Okrem toho, že mobilná sieť Orangeu je najdostupnejšou sieťou na Slovensku, vďaka opakovaným získaným oceneniam nezávislých spoločností (Systemics‑PAB, Net Check) je považovaná za najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku. Služby fixnej siete môže využívať 1,8 mil. domácností, pričom optická sieť od Orangeu je dostupná pre 581 538 domácností v 70 mestách a optické služby od Orangeu poskytované prostredníctvom partnerských sietí sú dostupné pre 572 299 domácností v 638 mestách a obciach na Slovensku.

Opodstatnenosť navýšenia dát v paušáloch a ich neustálu potrebu potvrdzuje aj kontinuálny nárast v mobilnej dátovej prevádzke. V prvom polroku 2023 preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o 27,8 % viac dát ako v prvom polroku roku 2022, pričom stále významnejší podiel z celkového objemu prenesených dát 55,05 mil. GB bolo prenesených vo vysokorýchlostnej 5G sieti. Tá je aktuálne dostupná pre 43,4 % populácie v 196 mestách a obciach SR.

Orange k 30.6.2023 celkovo evidoval 2,404 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb, z čoho viac než tri štvrtiny predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb. Pre mobilné hlasové služby Orangeu sa za uplynulých 6 mesiacov rozhodlo viac než 25 600 nových zákazníkov, ktorí si preniesli svoje číslo od konkurenčných operátorov. Počet zákazníkov, ktorí sa v rovnakom období rozhodli uprednostniť služby iných operátorov mierne prekročil 30 000.

Orange dosiahol výnosy vo výške 286 mil. €

Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 30.6.2023 vykazované podľa štandardov IFRS 15 sa zvýšili o 5,9 % na 286 mil. €. Výnosy z predaja zariadení medziročne vzrástli o  takmer 5 % na 60 mil. €, viac než 6 %‑ný nárast zaznamenali výnosy zo služieb, keď dosiahli hodnotu 226 mil. €.

Finančné ukazovatele (v mil. €)

Finančné ukazovatele (v mil. EUR) H1 2023 H1 2022 medziročná zmena
Celkové výnosy 286 270 5,9 %
výnosy zo služieb 226 213 6,3 %
výnosy zo zariadení 60 58 4,6 %

Počty zákazníkov

Počty zákazníkov (v tis.) H1 2023 H1 2022 medziročná zmena
Mobilné služby 2 404 2 486 -3,3 %
predplatené karty 300 324 -7,2 %
fakturované služby bez M2M 1 836 1 875 -2,1 %
M2M služby 268 287 -6,6 %
Pevný internet 323 316 2,2 %
TV služby* 191 187 2,3 %
Konvergentné služby 182 170 6,7 %

*počet aktivovaných TV služieb (FTTx TV, DTH, xDSL TV a OTT TV) vrátane 73 tisíc multiscreen prístupov