Orange v prvom kvartáli 2020 s pokračujúcim rastom počtu zákazníkov fixných aj konvergentných služieb

Orange v prvom kvartáli 2020 s pokračujúcim rastom počtu zákazníkov fixných aj konvergentných služieb

K 31. marcu 2020 evidoval Orange 207 tisíc zákazníkov pevného internetu, či už prostredníctvom FTTH, DSL alebo fixného LTE, čo predstavuje 10-percentný medziročný nárast

Ďalej rástol aj počet zákazníkov digitálnej TV, ktorých bolo ku koncu marca už 117 tisíc, o 47 % viac ako v rovnakom období uplynulého roka. Popri významnom náraste počtu zákazníkov fixného internetu a televízie zaznamenal Orange aj výrazný nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby v jednom balíku. Ich počet ku koncu prvého kvartálu 2020 prekročil 93 tisíc, čo je o 89 % viac ako v rovnakom období uplynulého roku. Orange celkovo evidoval 2,752 mil. zákazníkov mobilných služieb, z čoho viac než 2,2 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb.

Stabilizáciu v uplynulom kvartáli zaznamenal Orange v oblasti portácií zákazníkov. Počet zákazníkov, ktorí prešli so svojim číslom z Orangeu k iným operátorom, medziročne klesol o 8 % na 20 tisíc. Preniesť si svoje číslo do Orangeu od iných operátorov sa rozhodlo viac než 17 tisíc zákazníkov.

„Rok 2020 sa nám podarilo odštartovať veľmi dobre. Všetky realizované aj pripravované aktivity nás ďalej úspešne posúvali k naplneniu firemného cieľa, ktorým je dynamicky sa rozvíjať v oblasti konvergentných, fixných a digitálnych služieb. Náhly a neočakávaný príchod koronakrízy nás postavil pred neľahkú situáciu, ktorej sme však dokázali zodpovedne čeliť a potvrdila nám, že sme silná spoločnosť so stabilným zázemím,“ hodnotí generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Federico Colom.

Nová situácia, ktorej čelí celá spoločnosť, znamenala aj okamžitú zmenu hlavnej priority firmy v tomto období. Tou sa stalo zachovanie zdravia zamestnancov aj zákazníkov a konektivity pre celú krajinu. Výrazne väčšia potreba komunikácie prostredníctvom digitálnych technológií sa podpísala aj pod zvýšenie celkovej prevádzky. V prvom kvartáli preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o 37 % viac dát ako v prvom kvartáli roku 2019, pričom 84 % z celkového objemu 9,1 mil. GB bolo prenesených v 4G sieti. „Napriek výrazne rastúcej prevádzke dokážeme garantovať plnú kvalitu služieb vďaka našej spoľahlivej infraštruktúre, čo v tejto situácii považujem za kľúčové. Podľa plánu pokračuje aj výmena technológie mobilnej siete, ktorá ju pripraví na nasadenie 5G,“ dodáva Federico Colom.

Orange dosiahol výnosy vo výške 132 mil. eur

Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 31. 3. 2020 vykazované podľa štandardov IFRS 15 sú stabilizované a medziročne dosiahli takmer nezmenenú úroveň 132,22 mil. eur. Výnosy zo služieb, ktoré Orange ako poskytovateľ telekomunikačných služieb považuje za kľúčové, sa medziročne zvýšili o viac než 1 % a dosiahli 105 mil. eur, čo predstavuje mierne zlepšenie. Výnosy z predaja zariadení medziročne klesli o 4,5 % na 27 mil. eur.

Výnosy

Finančné ukazovatele (v mil. eur) Q1 2020 Q1 2019 medziročná zmena
Celkové výnosy 132 132 - 0,1 %
výnosy zo služieb 105 104 + 1,1 %
výnosy zo zariadení 27 28 - 4,5 %

Zákazníci

Komerčné výsledky - počet zákazníkov (v tis.) Q1 2020 Q1 2019 medziročná zmena
Zákazníci mobilných služieb 2 752 2 788 - 1,3 %
Zákazníci pevného internetu 207 187 + 10,4 %
Zákazníci TV služieb 117 80 + 47,2 %
Zákazníci konvergentných služieb 93 49 + 88,9 %