Orange s nárastom počtu zákazníkov fixných a konvergentných služieb, ako aj s pokračujúcim rastom výnosov

Orange s nárastom počtu zákazníkov fixných a konvergentných služieb, ako aj s pokračujúcim rastom výnosov

K 30. septembru 2023 evidoval Orange 323 tisíc zákazníkov pevného internetu, čo predstavuje takmer 2-percentný medziročný nárast. Popri náraste počtu zákazníkov fixného internetu zaznamenal Orange aj nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, teda mobilné a fixné služby v jednom balíku. Ich počet k 30. septembru 2023 medziročne stúpol o 4 % a prekročil 183 tisíc. Segment TV služieb zostáva stabilný, ten dosiahol 190 tisíc prístupov. Celkové výnosy Orangeu za prvých 9 mesiacov roku 2023 vzrástli o 4,6 % a dosiahli 433 mil. €.

Za dôležitý moment nielen uplynulého obdobia považuje Orange opätovné, v poradí už štvrté získanie ocenenia za najlepšiu mobilnú sieť na Slovensku The Best Slovakian Mobile Network in the Test. „Iba tá najvyššia kvalita a s tým súvisiaca pozitívna zákaznícka skúsenosť je to, čo nás v tomto vyspelom konkurenčnom prostredí môže posunúť ďalej a čomu venujeme mimoriadnu pozornosť. Práve vďaka najlepšej mobilnej sieti sa ako technologický líder môžeme popri poskytovaní konvergentných služieb sústrediť aj na smart riešenia v oblasti umelej inteligencie a internetu vecí, ktoré našim zákazníkom už dnes prinášajú nové možnosti a dokážu im život nielen uľahčiť, ale aj skvalitniť,“ povedal Mariusz Gatza, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko.

Okrem toho, že Orange poskytuje tú najkvalitnejšiu mobilnú sieť, významne napreduje aj v pokrývaní vysokorýchlostnej 5G siete. Tá je aktuálne dostupná pre 60,5 % populácie v 427 mestách a obciach s cieľom dosiahnuť pokrytie pre 65 % populácie na Slovensku do konca roka.
Mobilná 4G sieť je dostupná pre 99,1 % populácie Slovenska vo všetkých 141 mestách a 2 248 obciach na Slovensku a služby fixnej siete môže využívať 1,8 mil. domácností, pričom optická sieť od Orangeu je dostupná pre 585 519 domácností v 70 mestách a optické služby od Orangeu poskytované prostredníctvom partnerských sietí sú dostupné pre 595 579 domácností v 675 mestách a obciach na Slovensku.

Už tradične, aj za prvé tri kvartály 2023 zaznamenal Orange nárast mobilnej dátovej prevádzky. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o 20 % viac dát, pričom stále významnejší podiel z celkového objemu 84,39 mil. GB prenesených dát bolo prenesených vo vysokorýchlostnej 5G sieti. Ich objem medziročne stúpol takmer 40-násobne.

Orange k 30.9.2023 celkovo evidoval 2,403 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb, z čoho viac než tri štvrtiny predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb. Pre hlasové služby Orangeu sa za uplynulých 9 mesiacov rozhodlo takmer 38 000 nových zákazníkov, ktorí si preniesli svoje číslo od konkurenčných operátorov. Počet zákazníkov, ktorí sa v rovnakom období rozhodli uprednostniť služby iných operátorov, prekročil 44 000, čo je o 15 % menej ako v rovnakom období uplynulého roka.

Orange dosiahol výnosy vo výške 433 mil. €

Celkové výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 30.9.2023 vykazované podľa štandardov IFRS 15 sa medziročne zvýšili o 4,6 % dosiahli výšku 433 miliónov €. Výnosy z predaja zariadení medziročne vzrástli o viac než 4 % na 91 mil. €, takmer 5 %-ný nárast zaznamenali aj výnosy zo služieb s hodnotou 342 mil. €. Priemerný výnos na zákazníka (ARPU) je 13,7 €.

Finančné ukazovatele (v mil. €)

Finančné ukazovatele (v mil. €) k 30.9.2023 k 30.9.2022 medziročná zmena
Celkové výnosy 433 414 4,6 %
výnosy zo služieb 342 327 4,7 %
výnosy zo zariadení 91 87 4,2 %

Počty zákazníkov

Počty zákazníkov (v tis.) k 30.9.2023 k 30.9.2022 medziročná zmena
Mobilné služby 2 403 2 457 -2,2 %
predplatené karty 295 319 -7,3 %
fakturované služby bez M2M 1 834 1 851 -0,9 %
M2M služby 273 288 -5,2 %
Pevný internet 323 318 1,7 %
TV služby* 190 190 0,0 %
Konvergentné služby 183 175 4,0 %

* počet aktivovaných TV služieb (FTTx TV, DTH, xDSL TV a OTT TV) vrátane 71 tisíc multiscreen prístupov