Orange opätovne potvrdzuje svoju najvyššiu kvalitu: Ocenenie za najlepšiu mobilnú sieť na Slovensku získal už po štvrtý raz

Orange opätovne potvrdzuje svoju najvyššiu kvalitu: Ocenenie za najlepšiu mobilnú sieť na Slovensku získal už po štvrtý raz

Orange opäť potvrdil pozíciu lídra v oblasti kvality mobilnej siete na Slovensku. Ocenenie Najlepšia mobilná sieť na Slovensku od nezávislej renomovanej spoločnosti Commsquare (nástupca Systemics PAB) získal už po štvrtýkrát za sebou.

Mobilná sieť od Orangeu je najkvalitnejšou mobilnou sieťou na Slovensku. Vyplýva to z výsledkov meraní spoločnosti Commsquare, ktorá Orangeu udelila za mobilné siete ocenenie The Best Slovakian Mobile Network in the Test. Orange tak nadviazal na víťazstvá v testoch tejto renomovanej spoločnosti z rokov 2020, 2021a 2022.

„Iba tá najvyššia kvalita a s tým súvisiaca pozitívna zákaznícka skúsenosť je to, čo nás v tomto vyspelom konkurenčnom prostredí môže posunúť ďalej a čomu venujeme mimoriadnu pozornosť. Aj preto je v poradí už štvrté víťazstvo v medzinárodne uznávanom porovnávacom teste kvality sietí pre nás dôležitým uznaním našej kontinuálnej snahy prinášať zákazníkom tú najvyššiu kvalitu. Každodenné používanie našich služieb takmer 2,5 miliónmi zákazníkov, ktorí sa prostredníctvom našej siete spájajú s tým, na čom skutočne záleží a mobilnú sieť na ktorú sa môžu vždy spoľahnúť, považujem za rovnako dôležité ako výsledok akéhokoľvek testu. Ten je však potvrdením toho, že to s najvyššou kvalitou myslíme skutočne vážne,“ hovorí Eric Maintenay, riaditeľ úseku informačných systémov a sietí spoločnosti Orange Slovensko.

Výsledky potvrdili, že najkvalitnejšia mobilná sieť na Slovensku je od Orangeu

Testy prebehali v európskom meradle, pričom celkovo bolo testovaných 28 operátorov v 9 krajinách. Merania Commsquare na Slovensku v rámci pravidelnej štúdie DSBO prebiehali od 1. do 22. júna 2023 a pokrývali reprezentatívne územia Slovenska vrátane 24 najvýznamnejších miest a spojovacích komunikácií. Predmetom testu boli siete všetkých štyroch operátorov, pričom Orange v ňom získal celkovo 900 bodov. Ostatní operátori získali spolu 869, 814 a 480 bodov.

Z nezávislých meraní vyplýva, že priemerná dosahovaná rýchlosť sťahovania dát v mobilnej sieti Orange Slovensko dosiahla 176,0 Mbit/s. Priemerná rýchlosť sťahovania dát vo veľkých mestách dosiahla až 214,96 Mbit/s, v malých mestách 150,1 Mbit/s a na cestách 92,3 Mbit/s. To boli najrýchlejšie dosiahnuté rýchlosti spomedzi všetkých štyroch operátorov na Slovensku. Okrem rýchlosti Orange dosahoval kvalitné výsledky aj v ostatných sledovaných parametroch dátovej siete, ako napríklad sťahovanie webových stránok či spustenie videa. Pri hlasových službách najlepšie výsledky dosiahol pri celkovej kvalite a úspešnosti zrealizovania VoLTE hovorov.

Čo je to DSBO?

Štúdia Data Service Benchmarking and Optimisation je realizovaná priebežne od roku 2005 s cieľom poskytovať konzistentné hodnotenia dátových aj hlasových služieb v krajinách, kde pôsobí skupina Orange. V roku 2023 štúdia skúmala výkonnosť sietí medzi 28 operátormi v 9 krajinách. Zameriavala sa na hodnotenie zákazníckych skúseností z využívania dátových služieb v mobilných sieťach prostredníctvom prístupu do internetu v mobilnom telefóne, ako aj hlasových služieb vrátane VoLTE. V rámci dátových služieb bol hodnotený HTTP upload/download, prístup na statické aj „živé“ webové stránky, streamovanie, či prehrávanie YouTube videí a v hlasových službách boli hodnotené ukazovatele ako úspešnosť uskutočnenia hovoru, čas spojenia, prerušenie hovoru či vernosť preneseného hlasu. Všetky merania boli uskutočnené počas jazdy vozidiel vybavených meracími mobilnými telefónmi Samsung Galaxy S22+ na dáta a Samsung Galaxy S8 na hlasové volania. Lokality merania boli vyberané nezávislou treťou stranou tak, aby výsledky meraní boli reprezentatívne. Štúdia bola realizovaná v Luxembursku, Poľsku, Španielsku, Rumunsku, Belgicku, Moldavsku, Jordánsku, na Pobreží Slonoviny a na Slovensku. Na Slovensku boli testy realizované v sieťach všetkých štyroch mobilných operátorov. Metodika meraní bola v súlade s odporúčaniami ETSI.

Najkvalitnejšia sieť je zároveň bezpečná sieť

Orangeu záleží, aby sa jeho zákazníci v najlepšej sieti cítili aj bezpečne a je presvedčený, že jeho povinnosťou je ochrániť svojich zákazníkov v online prostredí. Vďaka službe Online ochrana, ktorá je automatickou a bezplatnou súčasťou hlasových Paušálov Plus, mobilného internetu Go Safe a balíkov pevného internetu Home Safe je toto všetko možné. Služba dokáže zablokovať škodlivý obsah ešte predtým, ako by sa mohol dostať do zariadenia zákazníka. Poskytuje vlastné zabezpečenie zariadení pred vírusmi a kybernetickými hrozbami a čo najviac eliminuje riziká ako sú phishing, spam, malware, ransomware, trójsky kôň alebo rôzne platobné a iné podvody.