Orange obhájil titul Top Employer Slovensko po ôsmykrát

Orange obhájil titul Top Employer Slovensko po ôsmykrát

Rovnako získal ocenenie Top Employer Europe a Top Employer Global

Úspech v medzinárodnom audite Top Employer je pre Orange opakovaným potvrdením, že patrí medzi popredných zamestnávateľov, ktorý vytvára príjemné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov so zameraním na ich pracovný rast, či osobnostný rozvoj.

Odborná porota opäť potvrdila, že firemná kultúra Orangeu dosahuje najvyššie štandardy na Slovensku. „Veľmi nás teší, že sme opäť uspeli a získali ocenenie najlepšieho zamestnávateľa, aj napriek neľahkej a veľmi neštandardnej dobe, akou si momentálne všetci prechádzame. Pandémia zmenila pracovné procesy naprieč všetkými úsekmi a rovnako sa tak stalo aj v oblasti ľudských zdrojov. O to viac si vážim, že bola ocenená naša snaha budovať tie najlepšie pracovné podmienky pre našich zamestnancov, lebo oni sú základným pilierom nášho podnikania,“ hovorí Ivana Braunsteinerová, riaditeľka úseku ľudských zdrojov. „Verím, že aj toto ocenenie nás motivuje neustále sa zlepšovať, využiť možnosti digitalizácie a automatizácie, no nezabúdať na pokoru a autenticitu. Naďalej budeme podporovať našich zamestnancov, ich nápady, či aktivity, ich work-life balans, či dbať na ich mentálne zdravie a spokojnosť.“ doplnila Ivana Braunsteinerová.

Ocenenie TOP Employer preukazuje odhodlanie firmy napredovať k lepšiemu pracovnému prostrediu, vďaka vynikajúcim ľudským zdrojom a postupom, či procesom zavedených vo firme. Ocenenia Top Employer 2021 získal Orange nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európy, či globálne.

Nezávislý holandský inštitút Top Employers udeľuje toto prestížne ocenenie spoločnostiam po celom svete od roku 1991. Výsledkom každoročne predchádza podrobná analýza a posúdenie spoločnosti, jej systémov a politík v rôznych oblastiach ako sú napríklad stratégia rozvoja, pracovné prostredie, získavanie talentov, vzdelávanie, diverzita a inklúzia a mnohé ďalšie.