Orange mení staré paušály za nové a lepšie

Orange mení staré paušály za nové a lepšie

Orangeu záleží na tom, aby jeho zákazníci využívali tie najlepšie služby, aké im dokáže poskytnúť a zároveň, aby mali možnosť využívať všetky výhody, ktoré moderná doba prináša. Preto od 1.7. 2020 Orange postupne začína svojim zákazníkom oznamovať zmenu ich starších paušálov, ktoré bude meniť na modernejšie a lepšie Go paušály.

Orange poskytuje telekomunikačné služby už viac ako 23 rokov. Vďaka nim svojim zákazníkom uľahčuje život a spája s tým, čo je pre nich dôležité. Počas tohto obdobia Orange predstavil množstvo paušálov, ktoré reflektovali požiadavky danej doby, mnohé z nich boli nadčasové. Keďže aj naďalej chce svojim zákazníkom prinášať tie najkvalitnejšie a najmodernejšie služby, neustále na sebe pracuje a modernizuje sa. „Záleží nám na tom, aby naši zákazníci využívali to najlepšie, čo v ponuke máme, aby mohli využívať tie najmodernejšie služby a naplno si vychutnávať možnosti modernej digitálnej doby. Staršie paušály, žiaľ, neumožňujú využívať nové služby, taktiež k starým paušálom zákazníci nedokážu získať všetky výhody a benefity, ktoré si s paušálmi Go môžu naplno užívať,“ vysvetľuje dôvody zmien Martin Hromkovič, riaditeľ B2C marketingu a značky.

Migrácia starších paušálov na paušály Go je postupný proces

Orange bude postupne rušiť všetky paušály a zákazníkom so staršími paušálmi bude meniť ich paušály na paušály Go. Tie bude Orange svojim zákazníkom vyberať na mieru presne podľa toho, aké služby využívajú a akú majú spotrebu. „Zákazníkom odporučíme taký paušál Go, ktorý najviac zodpovedá ich komunikačnému správaniu. Príprave sa starostlivo venujeme, postupne a včas všetkým zákazníkom oznámime, čo sme pre nich pripravili. Zároveň, pripravujeme ponuku aj  pre zákazníkov s paušálmi s poplatkami 0 a 1 €, ktorú im včas predstavíme. Sme presvedčení, že pripravovaná nová ponuka pre zákazníkov s najnižšími komunikačnými potrebami bude plnohodnotnou a nadmieru uspokojivou náhradou, ktorú zákazníci ocenia,“ upresňuje Hromkovič.

Zmena paušálu je bezpečný proces, ktorý bude pre zákazníkov prínosom

Orange svojich zákazníkov ubezpečuje, že aj naďalej budú môcť využívať služby a komunikovať so svojimi blízkymi, tak ako boli doteraz zvyknutí. Vyskúšanie si nového paušálu Go nepredstavuje pre zákazníkov žiadny záväzok a v prípade, že zákazníkom budú vyhovovať iné služby, môžu svoj paušál zmeniť za iný v rámci aktuálnej ponuky.

Všetky dôležité informácie týkajúce sa zmeny paušálov nájdu zákazníci aj na stránke www.orange.sk/zmena.

Čo je to paušál Go

Paušály Go umožňujú zákazníkom využívať služby za ešte výhodnejších podmienok, otvoria im nové možnosti komunikácie a prinesú výhody, ktoré doteraz nepoznali. S paušálmi Go si zákazníci môžu užívať výhodné hovory, správy aj internet v mobile presne podľa svojich potrieb. Navyše, jedine s paušálmi Go si môžu užívať benefity ponuky Love, ako je možnosť doaktivácie pevného pripojenia na internet a TV za výhodné ceny s množstvom ďalších benefitov.