Nárast výnosov a pokračujúci trend rastu počtu zákazníkov fixných aj konvergentných služieb. Spoločnosť Orange Slovensko aj v treťom kvartáli 2022 potvrdzuje svoju stabilitu

Nárast výnosov a pokračujúci trend rastu počtu zákazníkov fixných aj konvergentných služieb. Spoločnosť Orange Slovensko aj v treťom kvartáli 2022 potvrdzuje svoju stabilitu

K 30. septembru 2022 evidoval Orange 318 tisíc zákazníkov pevného internetu, čo predstavuje 13 % medziročný nárast. Naďalej rástol aj segment TV služieb, ktorý sa v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšil o 20 % a dosiahol 190 tisíc prístupov. Popri náraste počtu zákazníkov fixných služieb zaznamenal Orange aj nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, teda mobilné a fixné služby v jednom balíku. Ich počet k 30. septembru 2022 medziročne stúpol o takmer 23 % a prekročil 175 tisíc. Celkové výnosy Orangeu za prvých 9 mesiacov 2022 vzrástli o 5 % a dosiahli 414 mil. €.

Za dôležitý moment nielen uplynulého obdobia považuje Orange opätovné získanie ocenenia za najlepšiu mobilnú sieť na Slovensku „The Best Slovakian Mobile Network in the Test“, ktorá má aktuálne aj najväčšie pokrytie na trhu. „Poskytovanie kvality na tej najvyššej úrovni a s tým spojená pozitívna zákaznícka skúsenosť s našimi službami je to, čo usmerňuje všetky naše kroky a aktivity. Opakované získanie ocenenia za najkvalitnejšiu sieť v tak vyspelom konkurenčnom prostredí vôbec nie je vôbec jednoduché, vyžaduje si to kontinuálne investície, know-how a nasadenie našich tímov. O to viac ma teší, že naša nepretržitá snaha poskytovať zákazníkom tú najvyššiu kvalitu prináša výsledky, ktoré sú nielen objektívne a opakovane potvrdené nezávislou štúdiou, ale predovšetkým ocenené pre nás tým najvzácnejším – lojalitou našich zákazníkov,“ povedal Mariusz Gatza, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko.

Tú najvyššiu kvalitu si zákazníci môžu vychutnať nielen v mobilnej, ale aj v pevnej sieti s najväčším pokrytím na Slovensku. Mobilná 4G sieť je dostupná pre 99,1 % populácie Slovenska vo všetkých 141 mestách a 2 248 obciach na Slovensku a služby fixnej siete môže využívať 1,8 mil. domácností, čo predstavuje až 97,3 % domácností na Slovensku, pričom optická sieť od Orangeu je dostupná pre 573 023 domácností v 70 mestách a optické služby od Orangeu poskytované prostredníctvom partnerských sietí sú dostupné pre 517 684 domácností v 584 mestách a obciach na Slovensku.

„V uplynulom kvartáli sme sa sústredili aj na postupné rozširovanie pokrytia našej vysokorýchlostnej 5G siete, ktorá je aktuálne dostupná v 62 lokalitách pre 13,3 % populácie Slovenska s cieľom dosiahnuť plánované pokrytie 20 % populácie do konca tohto roka a výrazné navýšenie v tom nasledujúcom,“ upresňuje generálny riaditeľ.

Už tradične, aj v treťom kvartáli 2022 zaznamenal Orange nárast mobilnej dátovej prevádzky. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o vyše 45 % viac dát, pričom takmer 90 % z celkového objemu 70,25 mil. GB bolo prenesených v 4G sieti, čo predstavuje medziročný nárast 49,4 %. Vo vysokorýchlostnej 5G sieti zákazníci od jej spustenia v máji 2021 preniesli 406 tis. GB dát.

Pre služby v mobilnej sieti Orangeu sa za uplynulých 9 mesiacov rozhodlo viac než 44 tisíc nových zákazníkov, ktorí si preniesli svoje číslo od konkurenčných operátorov. Počet zákazníkov, ktorí sa v rovnakom období rozhodli uprednostniť služby ostatných operátorov, medziročne klesol o 7 % a len mierne prekročil 51 tisíc. Celkový počet aktívnych zákazníkov mobilných služieb je stabilizovaný a dosiahol počet 2,467 mil. so suverénnou prevahou zákazníkov fakturovaných služieb, ktorých je viac než 1,88 milióna. Priemerný výnos na zákazníka (ARPU) je 12,7 €.

Orange dosiahol výnosy vo výške 414 mil. €

Celkové výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 30.9.2022 vykazované podľa štandardov IFRS 15 sa medziročne zvýšili o 5 % dosiahli výšku 414 miliónov €. Výnosy z predaja zariadení medziročne vzrástli o takmer 8 % na 87 mil. €, viac než 7 %-ný nárast zaznamenali aj výnosy zo služieb, keď dosiahli hodnotu 327 mil. €.

Finančné ukazovatele (v mil. €)

K 30.9.2021 K 30.9.2022 medziročná zmena
Celkové výnosy 394 414 5 %
výnosy zo služieb 313 327 4,3 %
výnosy zo zariadení 81 87 7,8 %

Počty zákazníkov (v tis.)

K 30.9.2021 K 30.9.2022 medziročná zmena
Mobilné služby 2 490 2 457 -1,3 %
predplatené karty 323 319 -1,2 %
fakturované služby bez M2M 1 889 1 851 -2,0 %
M2M služby 278 287 3,3 %
Pevný internet 280 318 13,3 %
TV služby* 158 190 20,3 %
Konvergentné služby 142 175 22,8 %

*počet aktivovaných TV služieb (FTTx TV, DTH, xDSL TV a OTT TV) vrátane 72,38 tisíc multiscreen prístupov