Nadchádzajúce zmeny v manažmente Orange Slovensko

Nadchádzajúce zmeny v manažmente Orange Slovensko

„Po diskusii s Ivanom Golianom, riaditeľom Úseku informačných systémov a sietí, sme dospeli k dohode a záveru, že naše profesionálne cesty sa rozdelia. Ivana si vážim ako skvelého profesionála a za rok spolupráce som sa od neho veľa naučil. Ivan nás bude podporovať až do 30. júna 2020, dovoľte mi však, aby som sa mu poďakoval už teraz, pretože práca, ktorú dosiahol so svojím tímom za viac ako 20 rokov v spoločnosti, je výnimočná“, uviedol Federico Colom, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Orange Slovensko.

Ivan Golian nastúpil do spoločnosti Globtel/Orange Slovensko v roku 1997 ako člen najvyššieho vedenia spoločnosti, riaditeľ Úseku pre informačné technológie. V rokoch 2000 až 2002 bol členom Dozornej rady. V roku 2005 sa stal zástupcom generálneho riaditeľa. Po odchode a pôsobení v bankovom sektore ako člen predstavenstva VUB Banky zodpovedný za IT a prevádzku banky sa vrátil do OSK ako riaditeľ Úseku informačných technológií a sietí. Od januára 2009 je zároveň zástupcom generálneho riaditeľa a členom predstavenstva spoločnosti.

Ivan Golian so svojím tímom stál za vybudovaním informatiky a dôležitými IT projektmi v spoločnosti. Bol zodpovedný za nasadzovanie viacerých generácií mobilných sietí a aktuálne sa podieľa na modernizácii siete s výhľadom na 5G. V roku 2007 slovenský Orange ako prvý v rámci skupiny začal budovať optickú sieť FTTH, ktorá je v súčasnosti dostupná pre viac ako 525 000 slovenských domácností. Medzi ďalšie míľniky pod jeho vedením patrí spustenie lineárnej a nelineárnej televízie s vlastnou TV infraštruktúrou, dokončenie najmodernejšieho dátového centra Orange TechPark v Bratislave a technické zabezpečenie ICT riešení. Ivan bol ako člen európskeho CTIO Boardu spoluzodpovedný za stratégiu technologického rozvoja, prevádzky a smerovania telekomunikačných sietí, informačných systémov, IoT a služieb s pridanou hodnotou prevádzkovaných nad spomínanou infraštruktúrou.

Novým ITN riaditeľom OSK sa stane Eric Maintenay , ktorý doposiaľ zastával pozíciu senior manažéra pre siete a zástupcu Ivana Goliana. Eric pracuje v Orange Slovensko od roku 1997, pričom začínal ako manažér operačného centra v Banskej Bystrici. V rokoch 2002 – 2008 bol zodpovedný za kvalitu a operačné aktivity v rámci technického úseku. V súčasnosti má na starosti najvýznamnejšie sieťové projekty ako je výmena technológie a modernizácia mobilnej siete s cieľom predpripraviť ju na spustenie 5G. Eric Maintenay má inžiniersky titul v odbore elektrotechnika na Univerzite Marseille-Provence.

V januári bola avizovaná zmena na pozícii finančného riaditeľa spoločnosti. Po spoločnej diskusii sa Reza Samdjee , aktuálny CFO, rozhodol nepredĺžiť kontrakt a vrátiť sa do skupiny Orange. Jeho pracovná misia v Orange Slovensko sa skončí 31. júla 2020. „Chcel by som sa Rezovi úprimne poďakovať za jeho nasadenie a v jeho ďalšej kariére mu želám len to najlepšie. Podarilo sa mu udržať naše financie zdravé v súčasnom rýchlo sa meniacom prostredí a pod zvyšujúcim sa tlakom na udržateľné výsledky,“ uviedol Federico Colom.

Na pozíciu finančnej riaditeľky Orange Slovensko od 1. septembra 2020 nastúpi Eve Bourdeau , ktorá prichádza z Orange Business Services a v súčasnosti pôsobí ako CFO pre región Ázie a Tichomoria. Okrem financií má skúsenosti v ďalších oblastiach, ako je predaj alebo fúzie a akvizície. Eve na predchádzajúcej pozícii pracovala ako obchodná riaditeľka v spoločnosti Orange France, pričom riadila tím viac ako 100 ľudí. Predtým pôsobila v Orange Group ako manažér fúzií a akvizícií. Eve Bourdeau získala inžinierky titul v odbore telekomunikácie na univerzite INSA LYON. Zároveň je držiteľom magisterského titulu v odbore stratégia a medzinárodné vzťahy na ESSEC Business School v Paríži.