IoT riešeniu od Orangeu udelili Cenu J. A. Segnera za metrológiu za rok 2021

IoT riešeniu od Orangeu udelili Cenu J. A. Segnera za metrológiu za rok 2021

Inteligentný merací systém, ktorý Orange vyvinul pre sieť predajní COOP Jednota, získal prestížnu cenu za metrológiu za rok 2021. Riešenie založené na IoT, teda internete vecí, ocenil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) na jubilejnom 50. Fóre metrológov. Toto smart riešenie už niekoľko mesiacov zefektívňuje prácu a pomáha dohliadať na čerstvosť potravín v stovkách predajní COOP Jednota.

Cenu J. A. Segnera udelila Orangeu predsedníčka ÚNMS SR za významné technické riešenia pri poskytovaní metrologických služieb.

Tisíce senzorov automaticky dohliadajú na správne chladenie potravín, upozornia na neštandardnú situáciu a pomôžu zvýšiť energetickú efektivitu predajní COOP Jednota. To je v skratke prínos oceneného smart riešenia – riešenia na báze internetu vecí (IoT) – ktoré spoločne úspešne realizujú Orange a COOP Jednota. Riešenie umožňuje online zber dát a vyhodnocovanie nameraných hodnôt z akéhokoľvek miesta na svete. Pomáha pokryť legislatívne požiadavky viacerých právnych predpisov či už z oblasti merania (napr. HACCP) alebo metrologickej kontroly (kalibrácie). Do existujúcej online platformy je možné zapojiť ďalšie meradlá s IoT funkcionalitou (napr. elektromery, vodomery a iné).

Ako uľahčuje prácu riešenie od Orangeu?

 • Umožňuje automatizované zapisovanie nameraných hodnôt teploty a vlhkosti bez potreby súčinnosti personálu.
 • Zabezpečuje priebežné monitorovanie teploty a vlhkosti a zaznamenávanie nameraných hodnôt nad rámec legislatívnych požiadaviek.
 • Doručuje alarmy pri prekročení definovaných kritických hodnôt meraných veličín.
 • Rýchlo identifikuje pokles hodnoty meraných údajov, čo znamená prevenciu pred znížením kvality potravín v dôsledku nedostatočného chladenia či mrazenia.
 • Zaisťuje dostupnosť nameraných hodnôt v online prostredí bez nutnosti inštalácie softvéru.
 • Poskytuje vždy aktuálne hodnoty nameraných údajov z jedného miesta.
 • Eliminuje pochybenia z dôvodu tzv. „ľudského faktoru“ (napr. zabraňuje chybám pri odčítavaní či zaznamenávaní nameraných hodnôt).
 • Inštaluje sa jednoducho bez potreby napájania zariadenia a bez potreby dodatočnej infraštruktúry u zákazníka.
 • Pomáha zvyšovať efektivitu pracovníkov vďaka odbúraniu nadbytočných úkonov.
 • Snímače teploty, vlhkosti (presnosť, rozsah) je možné zvoliť v závislosti od požiadaviek zákazníka.
 • Kalibračný mód umožňuje vykonávať kalibráciu viacerých senzorov naraz.

V súčasnosti Orange vo vyše 340 predajniach COOP Jednota po celej SR nainštaloval už viac ako 6000 z celkovo približne 14 000 zariadení.