Grantový program e-Školy pre budúcnosť

Grantový program e-Školy pre budúcnosť

Nadácia Orange podporila rozvoj digitálnych zručností učiteľov a žiakov sumou 80 000 eur

Nadácia Orange už po ôsmykrát podporila základné a stredné školy a takisto neziskové organizácie, ktoré sa so svojimi projektmi prihlásili do grantového programu e-Školy pre budúcnosť. Medzi šesťdesiat z nich prerozdelila celkovo 80 000 eur.

Aktuálna nepriaznivá situácia spôsobená pandémiou zásadne ovplyvnila ako prácu učiteľov, tak aj životy žiakov a študentov. Nadácia Orange tento problém vníma veľmi citlivo. Aj preto ponúkla grantový program e-Školy pre budúcnosť a v jeho ôsmom ročníku podporila projekty zamerané na tri oblasti: rozvoj digitálnych zručností pedagógov, digitálny rozvoj žiakov a študentov v rámci rôznych vyučovacích predmetov, či rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore. Do programu sa prihlásilo až 229 inšpiratívnych projektov.

„Nadácia Orange dlhodobo podporuje školy a mimovládne organizácie, ktoré svojimi vzdelávacími aktivitami prispievajú ku kvalite výučby a rozvoju digitálnej gramotnosti. Grantovým programom e-Školy pre budúcnosť dávame učiteľkám, učiteľom, žiakom a študentom najavo, ako veľmi nám na nich záleží aj v tejto náročnej dobe. Preto vítame nápady súvisiace s rozvojom digitálnych zručností a tešíme sa z veľkého množstva krásnych a užitočných projektov, ktoré nám prišli. Zároveň vidíme, že niektoré školy už program poznajú, zapájajú sa opakovane, majú dostatok času na premyslenie projektov a v poslednom období dištančného vzdelávania nadobudli mnohé a nové skúsenosti s prácou s digitálnymi technológiami,“ povedala manažérka a správkyňa Nadácie Orange, Andrea Ungvölgyi.

V Detve zmonitorujú klímu na škole

Hodnotiacu komisiu programu zaujal napríklad projekt s názvom Vidím, Počujem a Cítim. Ide o nápad pedagógov Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu v Detve. Poukazuje na priame súvislosti psychickej pohody ľudí a základných fyzikálnych veličín prostredia. Žiaci pomocou bádateľskej činnosti zmonitorujú klímu na škole a porovnajú s predpísanými hodnotami. Na základe vedomostí o biológii a fyziológii človeka zistia, aké by mali byť vhodné podmienky pre učenie sa v škole a aké riziká predstavujú prípadné odchýlky od predpísaných hodnôt. Viac prezradila pedagogička Gabriela Kuklišová:

„Chceme, aby naše deti mali rozšírené kompetencie, videli zmysluplnosť v nových technológiách a vedeli ich používať. Pomocou takýchto komplexných projektov im približujeme bádateľské možnosti,“ povedala a prezradila aj to, na čo použijú finančný grant. „S Nadáciou Orange máme bohaté skúsenosti a realizovali sme už niekoľko projektov. Podporu využijeme na nákup nových technológií. Veľmi sa tešíme na 3D okuliare. Budeme môcť ukázať deťom virtuálnu realitu, napríklad aj to, ako vyzerá ľudské telo z vnútra. Je to obrovský skok vo vzdelávaní a pre deti určite veľký zážitok.&ldquot

Hravo proti kyperšikane

V grantovom programe uspeli aj pedagógovia z Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne. Ich projekt Starší mladším - tvoríme komunitu upozorňuje na problematiku kyberšikany na školách. Žiaci 8 ročného gymnázia vytvorili tri edukatívne videá a päť interaktívnych aktivít zameraných na kyberšikanu a bezpečné správanie sa na internete. Cieľom bolo zlepšiť digitálne zručnosti žiakov a to aktivitami ako: únikové hry, testy, pexeso, tajnička alebo pojmy z online sveta. Vytvorené materiály budú žiakom a pedagógom k dispozícii kedykoľvek. Videá sa budú prehrávať vo vytvorenom kútiku v škole na chodbe. V tomto priestore budú mať študenti prístup aj k interaktívnym hrám. „Vyskytla sa u nás na škole kyberšikana a veľmi verím v to, že naši žiaci a študenti nadobudnú počas trvania programu na škole dostatok informácií a zručností, aby sa vedeli pochybovať v online priestore bezpečne,“ povedala učiteľka Lucia Šurinová.

Kde pravdivé informácie vyhrávajú nad hoaxmi

Základná škola Gemerská 2 v Košiciach pretransformovala klasickú rozprávku Snehulienka a sedem trpaslíkov do modernej podoby projektu Googolienka a sedem hoaxov. Každý trpaslík predstavoval jeden hoax. Na interaktívnej tabuli žiaci videli ukážku hoaxu s vysvetlením, v čom spočíva lož a nepravda. Googolienka na konci poučila žiakov o dezinformáciách na internete a poukázala na bezpečné správanie v online priestore.

„Motiváciou bolo poskytnúť žiakom a rodičom inovatívnou formou informácie a vedomosti o hoaxoch, ktoré sa v poslednej dobe stali súčasťou našich životov. Skrz pandémiu ich vnímame citlivejšie a sme náchylnejší im uveriť. Ďalším motivačným prvkom bolo ponúknuť žiakom zážitkové učenie, zapojiť žiakov do procesu, aby boli sami účastní a nielen informácie pasívne prijímali, ale aby si to aj „odžili“. Práve program e-Školy pre budúcnosť ponúkal túto možnosť,“ uviedla učiteľka Eva Pasničinová a dodala, že poskytnuté financie využijú na nákup interaktívneho prenosného dataprojektoru.

Všetky podporené projekty v programe sú zverejnené na: www.nadaciaorange.sk/sk/e-skoly-pre-buducnost