Ochrana osobných údajov

Vaše požiadavky ohľadom ochrany osobných údajov smerujte, prosím, na náš GDPR kontaktný formulár. V ostatných prípadoch sa, prosím, obráťte na DPO (Data Privacy officer) našej spoločnosti.