Nokia 8210 4G

Nastavenia telefónu Nokia 8210 4G.

Nokia 8210 4G

Orange Internet

Manuálny postup

 1. Menu
 2. Nastavenia (ozubené koliesko)
 3. Pripojiteľnosť
 4. Miesta prístupu (v dual SIM režime vyberte nastavovanú SIM 1 / SIM 2)
 5. Možnosti (ikona 3 čiarok vľavo dole)
 6. Nový prístupový bod
Názov: Orange Internet
Meno užívateľa:
Heslo:
Prístupový bod: internet
Brána:
Port: 0
Nastaviť domovskú stránku:
Adresa DNS: 0.0.0.0
Typ siete: HTTP
Typ protokolu IP: IPv4
 1. Potvrďte tlačidlom Uložiť (ikona diskety vľavo dole)

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby a predvolenú Orange SIM pre mobilné dáta

 1. Menu
 2. Nastavenia
 3. Pripojiteľnosť
 4. Dve SIM
 5. Mobilné dátové spojenie
 6. Mobilné dáta: Zapnúť / Vypnúť mobilné dáta
 7. Preferovaná SIM: zvoľte SIM 1 / SIM 2 pre internet (v prípade dual SIM režimu)