Nokia 6310

Nastavenia telefónu Nokia 6310.

Nokia 6310

Orange Internet

Manuálny postup

  1. Menu
  2. Nastavenia (ozubené koliesko)
  3. Nastavenia pripojenia
  4. Prístupový bod (v dual SIM režime vyberte nastavovanú SIM 1 / SIM 2)
  5. Menu
  6. Nový prístupový bod
Názov: Orange Internet
Meno používateľa:
Heslo:
Prístupový bod: internet
Typ protokolu IP: IPv4
Brána:
Port: 0
Domovská stránka: vlastný vyber (nie je potrebné nastavovať)
  1. Uložiť

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby a predvolenú Orange SIM pre mobilné dáta.

  1. Menu
  2. Nast. duálnej SIM
  3. Mobilné dátové pripojenie
Mobilné dáta: Zapnúť / Vypnúť
Preferovaná SIM: Zvoľte SIM 1 / SIM 2 pre internet (v prípade dual SIM režimu)