Nokia 6300 4G

Nastavenia telefónu Nokia 6300 4G.

Nokia 6300 4G

Orange Internet

Manuálny postup

 1. Menu
 2. Nastavenia
 3. Sieť a možnosti pripojenia (horná záložka)
 4. Mobilná sieť a dáta
 5. Nastavenia APN SIM 1 / SIM 2
 6. Dátové nastavenia:

A.) Ak je prítomný profil Orange Internet, tak ho skontrolujte:

 1. Voľby (pravé tlačidlo)
 2. Upraviť

B.) Ak nevidíte profil Orange Internet, vytvorte nový:

 1. Pridať (ľavé tlačidlo)
Názov: Orange Internet
APN: internet
Identifikátor:
Heslo:
Hostiteľ HTTP proxy:
Port HTTP proxy:
Proxy MMS:
Port MMS:
MMSC:
Autentifikácia: Žiadne
Protokol: IPv4
Roaming protokol: IPv4
 • Uložiť (Pravé tlačidlo)

Prístupový bod internet aktivujte stlačením stredného tlačidla VYBRAŤ.

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby pre Orange SIM.

Mobilné dáta a ich aktivácia

 1. Menu
 2. Nastavenia
 3. Sieť a možnosti pripojenia (horná záložka)
 4. Mobilná sieť a dáta
 5. Dátové pripojenie: Zapnuté (mobilné dáta zapnuté)

Výber SIM pre mobilné dáta

 1. Menu
 2. Nastavenia
 3. Sieť a možnosti pripojenia (horná záložka)
 4. Správca SIM
 5. Dáta
 6. Vyberte SIM Orange