Nokia 2740 Flip 4G

Nastavenia telefónu Nokia 2740 Flip 4G.

Nokia 2740 Flip 4G

Orange Internet

*Ak sa používajú dve SIM karty, tak len primárna podporuje 4G, 3G a 2G pripojenia. Ak chcete používať Orange SIM pre dáta, tak musí byť vložená v SIM slote číslo 1.

Manuálny postup

 1. Menu
 2. Nastavenia
 3. Sieť a možnosti pripojenia (horná záložka)
 4. Mobilná sieť a dáta
 5. Nastavenia APN SIM 1
 6. Dátové nastavenia:

A.) Ak je prítomný profil Orange SK, tak ho skontrolujte:

 1. Voľby (pravé tlačidlo)
 2. Upraviť

B.) Ak nevidíte profil Orange SK, vytvorte nový:

 1. Pridať (ľavé tlačidlo)
Názov: Orange SK
APN: internet
Identifikátor:
Heslo:
Hostiteľ HTTP proxy:
Port HTTP proxy:
Proxy MMS:
Port MMS:
MMSC:
Autentifikácia: Žiadne
Protokol: IPv4
Roamingový protokol: IPv4
 • Uložiť

Prístupový bod Orange SK aktivujte stlačením stredného tlačidla VYBRAŤ.

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby pre SIM 1 (Orange SIM).

Mobilné dáta a ich aktivácia

 1. Menu
 2. Nastavenia
 3. Sieť a možnosti pripojenia (horná záložka)
 4. Mobilná sieť a dáta
 5. Dátové pripojenie: Zapnuté

*Výber SIM pre mobilné dáta

 1. Menu
 2. Nastavenia
 3. Sieť a možnosti pripojenia (horná záložka)
 4. Správca SIM
 5. Dáta
 6. Vyberte SIM 1 - Orange, pretože len SIM slot 1 podporuje 4G, 3G a 2G dátové pripojenia.