Nokia 2660 Flip 4G

Nastavenia telefónu Nokia 2660 Flip 4G.

Nokia 2660 Flip 4G

Orange Internet

Manuálny postup

 1. Ponuka
 2. Nastavenia (ozubené koliesko)
 3. Pripojiteľnosť
 4. Prístupové body (v dual SIM režime vyberte nastavovanú SIM 1 / SIM 2)
 5. Možnosti (ikona 3 čiarok vľavo dole)
 6. Nový prístupový bod
Názov: Orange Internet
Meno používateľa:
Heslo:
Prístupový bod: internet
Typ overenia: PAP
Typ IP: IPv4
Brána:
Port: 0
Domovská stránka:
Rozšírené možnosti:
 1. Uložiť (ikona diskety vľavo dole)

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby a predvolenú Orange SIM pre mobilné dáta.

 1. Ponuka
 2. Nastavenia
 3. Pripojiteľnosť
 4. Dve SIM
 5. Mobilné dátové pripojenie
Mobilné dáta: Zapnúť / Vypnúť
Preferovaná SIM: Zvoľte SIM 1 / SIM 2 pre internet (v prípade dual SIM režimu)