Nokia 230

Nastavenia telefónu Nokia 230.

Nokia 230

Orange Internet

Manuálny postup

 1. Menu
 2. Nastavenia
 3. Pripojiteľnosť
 4. Mobilné dáta
 5. Mobilné dáta
 6. Miesta prístupu
 7. Voľby
 8. Pridať:
Názov: Orange Internet
Názov miesta prístupu: internet
Meno užívateľa:
Heslo:
Typ autentifikácie: Normálna
Typ adresy: IPv4
Rozšírené nastavenia:
Domovská stránka:
Typ spojenia: HTTP
Proxy: Vyp.
Primár. DNS: 000.000.000.000
Sekundár. DNS: 000.000.000.000
Adresa IP: 000.000.000.000
Maska podsiete: 000.000.000.000
 1. 2× Uložiť

Nastavte sa na prístupový bod Orange Internet a stlačte Zvoľ.

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté mobilné dátové spojenie

 1. Menu
 2. Nastavenia
 3. Prepojiteľnosť
 4. Mobilné dáta
 5. Mobilné dátové spojenie: Zap. / Vyp.