CAT B40

Nastavenia telefónu CAT B40.

CAT B40

Orange Internet

Manuálny postup

 1. Hlavná ponuka
 2. Nastavenia
 3. Pripojenia
 4. Účet siete

V prípade dual SIM vyberte SIM, ktorú chcete nastavovať.

Možnosti:

A.) Ak je prítomný profil Orange Internet, tak ho skontrolujte:

 1. Možnosti (ľavé tlačidlo)
 2. Upraviť

B.) Ak nevidíte profil Orange Internet, vytvorte nový:

 1. Možnosti (ľavé tlačidlo)
 2. Nové pripojenie
Názov: Orange Internet
Používateľské meno:
Heslo:
Prístupový bod: internet
Typ overenia: PAP
Typ IP: IPv4
Brána:
Port:
Nastaviť domovskú stránku:
 • Uložiť (ľavé tlačidlo)

Prístupový bod internet aktivujte stlačením stredného tlačidla.

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby pre Orange SIM.

Mobilné dáta a ich aktivácia

 1. Hlavná ponuka
 2. Nastavenia
 3. Pripojenia
 4. Dátová služba: Zapnutá (mobilné dáta zapnuté)
 1. Hlavná ponuka
 2. Nastavenia
 3. Pripojenia
 4. Dátový roaming: Zapnutá / Vypnutá (mobilné dáta v zahraničí)
 1. Hlavná ponuka
 2. Nastavenia
 3. Pripojenia
 4. Preferovaná dátová SIM karta: vyberte Orange SIM