Nokia - Windows

Nastavenia hlasových a dátových služieb pre smartfóny Nokia s operačným systémom Windows.

logo Nokia

Orange Internet a MMS

Mobilný telefón sa po zapnutí s vloženou Orange Slovensko SIM automaticky nastaví pre služby Orange Internet a Orange MMS. V prípade komplikácii so službami odporúčame nastaviť telefón manuálne.

Manuálne nastavenie

 1. Menu
 2. Ikona šípky v krúžku (vpravo dole)
 3. Nastavenia
 4. Mobilná sieť + SIM
 5. Nastavenie SIM karty:
Názov SIM karty: Orange
Najvyššia rýchlosť pripojenia: 4G (je možné nastaviť aj 3G alebo 2G)
Výber siete: Automaticky / Vyhľadať siete
Profil mobilného pripojenia: Orange SK

Pridať / Upraviť APN pre internet

APN: internet
Meno používateľa:
Heslo:
Typ overenia: PAP
Proxy server (URL):
Port servera proxy:
Typ protokolu IP: IPv4
 1. Uložte (ikona diskety)

Pridať / Upraviť APN pre MMS

APN: mms
Meno používateľa: wap
Heslo: wap
Typ overenia: PAP
WAP brána (URL): 213.151.208.145
Port WAP brány: 8799
MMSC (URL): http://imms.orange.sk
Port MMSC: 8799
Maximálna veľkosť správy: 300
Typ protokolu IP: IPv4
 1. Uložte (ikona diskety)

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či nemáte vypnuté dátové pripojenie.

Zapnutie / Vypnutie dátového pripojenia

 1. Ikona šípky v krúžku (vpravo hore)
 2. Nastavenia
 3. Mobilná sieť + SIM
 4. Dátové pripojenie: Zapnuté / Vypnuté