Apple - iOS 16

Nastavenia hlasových a dátových služieb pre smartfóny so systémom iOS 16 pre telefóny Apple.

logo Apple

Orange Internet

Telefón nie je nutné pre službu Orange Internet nastavovať.
V prípade nefunkčnosti internetu v mobile odporúčame skontrolovať, či máte zapnuté mobilné dáta.

Zapnutie mobilných dát pri režime 1 SIM karty

 1. Nastavenia
 2. Mobilné
 3. Mobilné dáta: Zapnuté / Vypnuté

Ak máte mobilné dáta vypnuté, pri ukazovateli signálu sa nebude zobrazovať indikátor dátovej siete (E, 3G, 4G, 5G).

Zapnutie mobilných dát v dual SIM režime

 1. Nastavenia
 2. Mobilné
 3. Mobilné dáta: Vyberte Orange SIM (telefónne číslo, na ktorom chcete povoliť dáta)

Ak máte mobilné dáta vypnuté, pri ukazovateli signálu sa nebude zobrazovať indikátor dátovej siete (E, 3G, 4G, 5G).

V prípade, že mobilné dáta máte zapnuté a dátové služby naďalej nefungujú odporúčame nasledovný postup

Reštart operačného systému

 1. Stlačte tlačidlo pridania hlasitosti
 2. Pustite
 3. Stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti
 4. Pustite
 5. Stlačte a podržte tlačidlo Power (zapínacie tlačidlo)
 6. Displej zhasne
 7. Tlačidlo môžete pustiť

Reštart operačného systému trvá cca 30 sekúnd a nepripraví vás o žiadne uložené dáta. Službu otestujte.

Resetovanie nastavení siete

 1. Nastavenia
 2. Všeobecné
 3. Prenos alebo resetovanie iPhone
 4. Resetovanie
 5. Resetovať nastavenia siete
 6. Resetovať nastavenie siete

Na obrazovke sa vám zobrazí logo spoločnosti Apple a následne ikonka načítavania. Po načítaní nastavení sa iPhone reštartuje. Proces resetovania nastavení siete trvá približne 1 minútu a pripraví vás o uložené Wi-Fi siete. Službu otestujte.

Manuálny postup pre úpravu nastavenia APN

Toto nastavenie zákazník využije iba v prípade, že potrebuje zmeniť preddefinované APN podľa typu služby (napríklad pri Domácom 4G internete zmena na APN fLTE).

 1. Nastavenia
 2. Mobilné
 3. Mobilná dátová sieť

Položka mobilné dáta

APN: internet
Meno: nevypĺňa sa
Heslo: nevypĺňa sa