Android 13 - Magic UI 7.1

Nastavenia hlasových a dátových služieb pre smartfóny HONOR so systémom Android 13 - Magic UI 7.1.

logo HONOR

Orange Internet

Rýchly postup

 1. Nastavenia
 2. Mobilná sieť
 3. Mobilné dáta (Vyberte SIM pre nastavenie)
 4. Názvy prístupových bodov (APN)
 5. Menu (ikona 3 bodiek vpravo hore)
 6. Obnoviť predvolené

Telefón Vám v priebehu pár sekúnd obnoví profily Orange Internet a Orange MMS.

V prípade nefunkčnosti odporúčame vypnúť a zapnúť telefón. Ak po reštarte zariadenia nemáte prístup k internetu, prejdite na manuálny postup.

Manuálny postup

 1. Nastavenia
 2. Mobilná sieť
 3. Mobilné dáta (Vyberte SIM pre nastavenie)
 4. Názvy prístupových bodov (APN)
 5. Menu (ikona 3 bodiek vpravo hore)
 6. Nový názov prístupového bodu (APN)
Meno: Orange Internet
Názov prístupového bodu (APN): internet
Server proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Proxy pre MMS: Nenastavené
Proxy server systému MMS: Nenastavené
Port systému MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: PAP
Typ názvu prístupového bodu: default, supl
Protokol APN: IPv4
Protokol APN pre roaming: IPv4
Povoliť / zakázať APN: nenastavuje sa (vyšedené)
Nositeľ: Neurčené
Typ MVNO: Žiadne
Hodnota MVNO: Nenastavené
 1. Uložiť (ikona ✓ vpravo hore)

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby a predvolenú Orange SIM pre mobilné dáta.

Zapnutie dátových služieb

 1. Nastavenia
 2. Mobilná sieť
 3. Mobilné dáta (zapnite posuvníkom)

Výber SIM pre mobilné dáta (ak používate 2 SIM)

 1. Nastavenia
 2. Mobilná sieť
 3. Správa karty SIM
 4. Predvolené mobilné dáta (vyberte Orange SIM1 / SIM2 pre internet)