Android 13

Nastavenia hlasových a dátových služieb pre smartfóny so systémom Android 13.

logo Android

Orange Internet

Rýchly postup

 1. Nastavenia
 2. Sieť a internet
 3. Mobilná sieť (v dual SIM režime zvoľte SIM pre nastavenie)
 4. Názvy prístupových bodov
 5. Menu (ikona 3 bodiek vpravo hore)
 6. Obnoviť predvolené

Telefón vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet, Orange IMS a Orange MMS. V prípade nefunkčnosti odporúčame vypnúť a zapnúť telefón. Ak po reštarte zariadenia nemáte prístup k internetu, prejdite na manuálny postup.

Manuálny postup

 1. Nastavenia
 2. Sieť a internet
 3. Mobilná sieť (v dual SIM režime zvoľte SIM pre nastavenie)
 4. Názvy prístupových bodov
 5. Pridať (ikona „+“ vpravo hore)
Názov: Orange Internet
Názov prístupového bodu: internet
Proxy server: Nenastavené
Port: Nenastavené
Meno používateľa: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Proxy server systému MMS: Nenastavené
Port systému MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Žiadny
Typ prístupového bodu: default, supl, dun, fota
Protokol APN: IPv4
Protokol APN pre roaming: IPv4
Povoliť/zakázať APN: Aktívne
Štandard: Neurčené
Typ MVNO: SPN
Hodnota MVNO: Orange
 1. Menu (ikona 3 bodiek vpravo hore)
 2. Uložiť

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby a predvolenú Orange SIM pre mobilné dáta.

Zapnutie mobilných dát

 1. Nastavenia
 2. Sieť a internet
 3. Mobilné sieť (v dual SIM režime zvoľte SIM pre nastavenie)
 4. Predvoľby SIM kariet
 5. Údaje
 6. Zapnite posuvníkom vpravo

Výber SIM pre mobilné dáta (ak používate 2 SIM)

 1. Nastavenia
 2. Sieť a internet
 3. Mobilné sieť (v dual SIM režime zvoľte SIM pre nastavenie)
 4. Predvoľby SIM kariet
 5. Údaje
 6. Vyberte SIM1 / SIM2 pre dátové služby